Copyright © 2012-2019 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 3Baby Pure
V jedinečných prostorách velké vily na pražském Žižkově, v bezprostředním sousedství rozlehlého parku Parukářka, jsme vybudovali moderní, bezpečné, harmonické a v neposlední řadě vskutku konejšivé prostředí.

Jsme mezinárodními soukromými jesličkami a pečujeme o děti od 6. týdne věku do 3 let.

Jsme tu pro ty nejmenší ratolesti rodičů, kteří mají hodně práce a méně času, ale přitom jsou to rodiče, pro které jsou jejich děti vším. Jsme tu pro rodiče, kteří pro své děti chtějí tu nejlepší péči.

• Jsme otevření inkluzivnímu vzdělávání a integraci dětí se specifickými potřebami.
• Dovednosti dětí rozvíjíme úměrně jejich věku a potřebám.
• Zajistit z naší strany bezpečnost, pohodlí a čisté prostředí pro Vaše dítě je samozřejmostí.
• Vyznáváme citlivý́ přístup a ke každému dítěti se snažíme přistupovat opravdu individuálně.
• Děti u nás pozvolna seznamujeme hravou a nenásilnou formou s anglickým jazykem.
• Spolupracujeme pravidelně také s externisty, kteří k nám přicházejí na výuku zájmových kroužků.
• Máme zkušený a kvalifikovaný́ tým pracovníků, který Vašim dětem nabídne otevřenou náruč a citlivý přístup.
Baby PureKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Zásobní zahrady 1774/15
Praha 3 - Žižkov

Po-Pá 7:00 až 18:00
Po individuální domluvě nabízíme také hlídání mimo provoz jesliček.

Baby Pure soukromými jeslemiVzdělávací program
Pro rané dětství je významná především schopnost rychle se učit. Děti mají potřebu neustále objevovat a nejpřirozenějším způsobem je právě hra, na kterou u nás v Baby Pure klademe velký důraz.

Náš vzdělávací program je praxí ověřený. Používáme moderní vzdělávací metodické postupy a využíváme poznatků humanistické a vývojové psychologie a pedagogiky a také prvky programu Montessori. Vycházíme z konceptu „optimálního prožívání“ – flow, který vyzdvihuje důležitost silného zaujetí, pocitu radosti a naplnění. V praxi to pak znamená, že se dítě skvěle koncentruje na právě vykonávanou činnost a tím se efektivně učí.

Pedagogové velmi pečlivě plánují postupy vedoucí k rozvoji dítěte a vše pravidelně konzultujeme s rodiči.
jesličky ŽižkovDen v Baby Pure
7.00 – 8.30 Příchod dětí do jeslí a volná hra
Po ranním přivítání s paní učitelkou a kamarády mají děti možnost výběru nejrůznějších aktivit dle jejich přání. Společně si hrajeme, kreslíme, tvoříme, modelujeme apod.

8.30 – 9.00 Hygiena, Svačinka

9.00 – 10.00 Ranní kruh, Baby Signs
V rámci ranního kruhu si povídáme o tématu dne. Zpíváme písničky, učíme se nové říkadla, procvičujeme si slovní zásobu a seznamujeme se s novými pojmy. Pracujeme s nejrůznějšími názornými pomůckami a obrázky. Nedílnou součástí je i pohybové aktivita.

10.00 – 11.00 Pobyt venku
K pobytu venku využíváme naši zahradu, hřiště v parku Parukářka a jiné parky na procházky, snažíme se trávit čas na čerstvém vzduchu téměř za každého počasí.

11.00 – 11.30 Hygiena, příprava na oběd a základy stolování.

11.30 – 12.00 Oběd, hygiena, odchody a příchody

Součástí přípravy na oběd a svačinky je také vedení dětí ke správným stolovacím návykům a samostatnosti.
Aktivně zapojujeme děti například do prostírání stolečků, úklidu, pravidelné hygieny po obědě.
V dětech budujeme pozitivní vztah ke zdravému stravování.

12.00 – 12.20 Příprava na odpočinek

12.20 – 12.35 Čtení pohádky, zpívání ukolébavky

12.30 – 14.00 Spinkání

14.00 – 14.30 Hygiena, svačinka

14.30 – 15.15 Tematická odpoledne,
Baby Signs (Hudebně-pohybové, Sportovně-relaxační, Kreativní tvoření, Pohádkové odpoledne, Moje první počítání)
Naše tematická odpoledne jsou variantou zájmových kroužků.
Každé odpoledne je zaměřeno na intenzivní rozvoj specifických dovedností, znalostí a schopností dětí a souvisí s aktuálním tématem.

15.15 – 16.30 Volná hra, pobyt na zahradě

16.30 – 17.00 Hygiena, svačinka

17.00 – 18.00 Volná hra, klidové aktivity, rozcházení
soukromé jesličky Praha 3Kroužky
Arte-kroužek – je to postup, kdy reflektujeme své pocity výtvarným projevem. U malých dětí tak dáváme prostor pro rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky přirozeným a hravým způsobem skrze výtvarné cvičení, aktivity a hry. Naším cílem je v dítěti vzbudit a podpořit jeho přirozenou tvořivost a kreativitu. Nejde nám o výsledek práce, ale o její samotný́ proces a zážitky prožité v něm.

Pohybový kroužek – pro všechny děti pohyb představuje přirozenou aktivitu. Proto bychom měli co nejvíce usilovat o jeho zakomponování do života dětí. Jednou z alternativ může být i tanec. Nejvhodnější věk, kdy začít s tancem a pohybovou přípravou jako takovou je tehdy, když se dítě naučí chodit. Nejmenší děti si přirozenou formou rozvíjejí pohybové schopnosti, muzikálnost, vnímání hudby a zdravé držení těla. Stejně tak tanec pomáhá zlepšovat kondici a výraznou mírou podporuje rozvoj jemné a hrubé motoriky. Důležitá je zábavná a hravá forma taneční lekce. Dítě se na hodinách taneční přípravy učí rytmice, což je absolutní základ. V neposlední řadě si dítě zlepšuje i ohebnost těla a odstraňuje případné problémy s páteří.

Workshopy pro rodiče s dětmi.
jesleProstředí
Naše vila je obklopena ze všech stran krásnou zahradou se vzrostlými stromy, ve které mají děti dostatečný prostor pro hraní. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do objektu po nové rampě, navíc mají rodiče možnost ponechat kočárky v samostatném objektu kočárkárny v zahradě.

Interiér byl navržen s myšlenkou vytvořit jednoduchý, světlý, vzdušný a funkční prostor, ve kterém by se líbilo dětem i dospělým. Důraz jsme kladli na použití přírodních materiálů, kdy na podlahách je měkké přírodní marmoleum a vybavení je jednoduché dřevěné v přírodních odstínech. Celkové barevné pojetí je koncipováno do odstínů pastelových barev.