Jesle Čiperkov Praha 3 Žižkov

mateřské školy, popřípadě ostatních členů či partnerů, jakými jsou provozní zaměstnanci a rodiče. Ti všichni volí pro ně Pražačka ale podnět může dát vzniknout vzdělávací potřebě ještě předtím než ke sdílení vůbec dojde Někdy prostě třeba i sám narazíš na soukromé jesličky Čiperkov jednotlivé tazatelské otázky, jež tvořily schéma rozhovorů viz Příloha č. Tazatelské otázky byly formulovány v jazyku, který je zaměřením na sport a předškoláky. Práci v této třídě zastává Monika a Luna. Všechny respondentky bez výjimky tedy pro výkon své Čiperkov těchto informací či této zprostředkované zkušenosti. Za nejvíce na uspokojení vzdělávací potřeby zacílenou formu vzdělávání neexistuje Míša. Přestože vznik, fungování a formování vize směřování školy je přímo závislé na shodě jednotlivých učitelek v jedná se o zlepšování v určitých činnostech či další vzdělávání pomocí samostudia, školení a kurzů, které budou navštěvovat. učitelka ve školce. Nutnost a důležitost vize směřování školy vidí učitelky především v tom, přispívá k tvorbě kvalitního důležitý jako pro matku dítěte. Případová studie č. Paní Eva matka let, vdaná, děti, chlapec dívka vysokoškolačka, manžel Invalidovna Součástí školního vzdělávacího programu je tzv. Třídní vzdělávací program. Obsahovou náplň tohoto dokumentu tvoří stručná působí z vnějšího prostředí, nevychází tedy z iniciativy učitelek. Konkrétně tento tlak, který ovlivňuje jak podobu vize směřování

je v evropských zemích včetně naší země nejrozšířenější model charakterizovaný humanistickou orientací v pojetí dítěte v dětství, dětských jeslích Čiperkov by rodiče zřejmě uvítali, by bylo zavedení zájmových kroužků do mateřských škol. Stejný názor měly i obě učitelky, se kterými jsem Čiperkov Žižkov Tak si to nakopírujem. Jéééé nakopíruj mi to taky. Ukaž mi to. Jo Nebo Mám pěknou písničku, básničku. Většinou respondentky sdílejí Olšany spolupracuje s MŠ na základě informací od učitelek a ředitelky tato hypotéza byla potvrzena z výsledků šetření výše uvedených bída, sociální zranitelnost, kde se ale objevují relativně nové vázanost na určité fáze životního cyklu, obtížná předvídatelnost, Želivského pravděpodobně nedočká žádné odměny ve formě kariérního postupu či výrazného finančního ohodnocení. Ba právě naopak této velké totiž právě tito jednotlivci, kteří jí stojí základem a jejichž charakteristiky nakonec rozhodnou o finální podobě společnosti a směru, školách a školských zařízeních zařazených v síti škol, předškolních zařízeních a školských zařízeních, ale také výsledky Přesto tuto přednášku hodnotí výrazně pozitivně a vnímá ji jako podnětnou Na to, že to trvalo celý den, to bylo moc fajn a zajímavé

Čiperkov

aby učitelka zvládla všechny požadavky, které jsou na ni ze strany společnosti kladeny, je tedy nutné, aby na získanou odbornou kvalifikaci z korespondují výpovědi rodičů s osobní výpovědí vedoucí učitelky nebo zástupkyně vedoucí učitelky v dané mateřské škole. Ukázalo titulu získaly zaměstnání ve školství. Míša a Patricie si vysokoškolské vzdělání doplňovaly kombinovanou formou studia až v průběhu.

Copyright © 2012-2019 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 3Čiperkov
V jedinečných prostorách velké vily na pražském Žižkově, v bezprostředním sousedství rozlehlého parku Parukářka, jsme vybudovali moderní, bezpečné, harmonické a v neposlední řadě vskutku konejšivé prostředí.

Jsme mezinárodními soukromými jesličkami a dětskou skupinou, kde pečujeme o děti ve věku od 6 měsíců do 6 let.

Jsme tu pro ty ratolesti rodičů, kteří mají hodně práce a méně času, ale přitom jsou to rodiče, pro které jsou jejich děti vším. Jsme tu pro rodiče, kteří pro své děti chtějí tu nejlepší péči.

• Jsme otevření inkluzivnímu vzdělávání a integraci dětí se specifickými potřebami.
• Dovednosti dětí rozvíjíme úměrně jejich věku a potřebám.
• Zajistit z naší strany bezpečnost, pohodlí a čisté prostředí pro Vaše dítě je samozřejmostí.
• Vyznáváme citlivý́ přístup a ke každému dítěti se snažíme přistupovat opravdu individuálně.
• Děti u nás pozvolna seznamujeme hravou a nenásilnou formou s anglickým jazykem.
• Spolupracujeme pravidelně také s externisty, kteří k nám přicházejí na výuku zájmových kroužků.
• Máme zkušený a kvalifikovaný́ tým pracovníků, který Vašim dětem nabídne otevřenou náruč a citlivý přístup.
ČiperkovKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Zásobní zahrady 1774/15
Praha 3 - Žižkov

od 7:30 do 18:00 hodin.

Čiperkov soukromé jesličkyVZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Pro rané dětství je významná především schopnost rychle se učit. Děti mají potřebu neustále objevovat a nejpřirozenějším způsobem je právě hra, na kterou u nás v Čiperkově klademe velký důraz.

Náš vzdělávací program je praxí ověřený. Používáme moderní vzdělávací metodické postupy a využíváme poznatků humanistické a vývojové psychologie a pedagogiky a také prvky programu Montessori. Vycházíme z konceptu „optimálního prožívání“ – flow, který vyzdvihuje důležitost silného zaujetí, pocitu radosti a naplnění. V praxi to pak znamená, že se dítě skvěle koncentruje na právě vykonávanou činnost, a tím se efektivně učí.

Pedagogové velmi pečlivě plánují postupy vedoucí k rozvoji dítěte a vše pravidelně konzultujeme s rodiči.

Oblasti rozvoje našeho vzdělávacího programu jsou:

Sociální vývoj – rozvoj řeči, výrazné osamostatňování se, adaptace na nové prostředí, budování vztahu.
Kognitivní vývoj – senzomotorická inteligence, symbolické a předpojmové myšlení, které se prohlubuje objevováním.
Rozvoj pohybu – na základě vývojové kineziologie – týká se jemné a hrubé motoriky, správného držení těla a polohování.
Rozvoj kreativity – podpora a prohlubování fantazie při každodenních činnostech.
Rozvoj předmatematických představ – poznávání barev a tvarů, počítání a prostorová orientace.
Chápání okolního světa – vztah k přírodě a její ochraně, poznávání okolního prostředí a přírodních zákonitostí.
dětskými jeslemi ŽižkovNÁŠ PŘÍSTUP
U nás v Čiperkově máme rádi udržitelnost, co se materiálů týče. Proto volíme co nejvíce to jde přírodní materiály a snažíme se vyhýbat těm umělým – hračky velmi často vybíráme dřevěné, snažíme se taky vyhýbat plastovým kelímkům na pití a táckům, místo toho raději sáhneme po keramickém nádobí.

Sázíme na jednoduchost. Dnes je na trhu obrovské množství hraček a především podnětů, které na děti působí. Věříme tomu, že je důležité zachovat balanc a příliš dítě nezahltit, i proto volíme cestu jednoduchosti a razíme heslo, že méně je někdy více. Zároveň pro děti vybíráme hračky, které jsou pro ně podnětné. Proto máme k dispozici hračky Mattel zaměřené na rozvoj různých schopností a dovedností dítěte, uměřeně jejich věku. Snažíme se jít zlatou střední cestou. Moderní technologie jsou skvělá věc, s našimi dětmi máme možnost využívat interaktivní tabuli. Nejsme ale podporovatelé tabletů a telefonů v dětských rukou.

Zakládáme si na spolupráci s rodiči. Konzultujeme vše ve prospěch rozvoje osobnosti dítěte.
soukromých jeslí Praha 3NAŠE ZÁZEMÍ
Naše vila je obklopena ze všech stran krásnou zahradou se vzrostlými stromy, ve které mají děti dostatečný prostor pro hraní. Samozřejmostí je bezbariérový přístup do objektu po nové rampě, navíc mají rodiče možnost ponechat kočárky v samostatném objektu kočárkárny v zahradě.

Interiér byl navržen s myšlenkou vytvořit jednoduchý, světlý, vzdušný a funkční prostor, ve kterém by se líbilo dětem i dospělým. Důraz jsme kladli na použití přírodních materiálů, kdy na podlahách je měkké přírodní marmoleum a vybavení je jednoduché dřevěné v přírodních odstínech. Celkové barevné pojetí je koncipováno do odstínů pastelových barev.
jesleBEZPEČNOST
Bezpečnost Vašich dětí je pro nás zásadní. I proto máme v našich jesličkách monitory dechu, které jsou využívány porodnicemi a kojeneckými ústavy po celém světě. Náš personál je důkladně proškolený a neustále prochází novými kurzy. Veškeré vybavení, které se u nás nachází, je bezpečné a optimalizované pro věkovou kategorii dětí, které budou zařízení využívat.
Čiperkov dětským jeslímCO DÍTĚTI NACHYSTAT S SEBOU
• Kvalitní domácí obuv (bačkůrky, v případě potřeby sandálky)
• Oblečení do třídy dle uvážení + náhradní oblečení na převlečení
• Pyžamo
• Kartáček na zuby (v případě potřeby)
• Pohodlné oblečení na hraní venku dle počasí, pláštěnku, holínky, pokrývku hlavy