Copyright © 2012-2023 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 6DC Mláďátka
JESLE a ŠKOLKA Mláďátka pro děti od 6 měsíců do 6 let, nabízí výchovně vzdělávací program ve spolupráci s Mensou ČR (certifikovaná školka), se zapojením do sítě MATES - Technické mateřské školky (certifikovaná školka), a výjimečným vzdělávacím programem rozvoje dětského mozku Smart Bambino (jen v této školce), a Klubem Nadaných Dětí.

S dětmi pracujeme dle tematického výchovně-vzdělávacího programu s využitím metody "Mensa NTC Learning" - rozvoj intelektu u dětí. V rámci programu je zařazena výuka Anglického a Ruského jazyka zážitkovou a hravou metodou, Logopedie, Jóga pro děti, Cvičení Zdravé Držení Těla, Montessori aktivity, Canisterapie. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - předškolní příprava, nabízíme odpolední zájmové kroužky a zapojujeme do společných aktivit také rodiče s dětmi.
DC MláďátkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kamýcká 716/93
Praha 6 - Suchdol

Po - Pá 7:30 - 17:00

Facebook
DC Mláďátka dětských jeslíchNabízíme pro děti
Jesle (1 - 3 roky)
Školka (3 - 6 let)
Hlídání dětí (cena dle věku dítěte)
Dopolední Montessori kroužek - každý pátek od 9. 00 do 11.00 hod (300 Kč)
Odpolední kroužky (Angličtina pro nejmenší, Logopedie hrou, Bystrá hlavička)
Logopedie - speciální pedagog
Ruský jazyk pro děti - rodilý mluvčí
Anglický jazyk pro děti
Výtvarný ateliér
Narozeninové párty
soukromé jesle SuchdolNaše filozofie
Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti. Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.
soukromými jeslemi Praha 6Výchova
Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Rozumová výchova
Rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování

Tělesná výchova
Zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení.

Pracovní výchova
V první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Hudební výchova
Hudebně pohybová výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

Výtvarná výchova
V tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí.
jesleStrava a pitný režim
Svačinka, oběd, svačinka. Dbáme na zdravý životní styl (zdravé a Bio produkty). Pitný režim je v ceně školného. Strava se platí zvlášť. Akceptujeme stravovací návyky dětí. Po domluvě možná i nabídka specifického stravování (bezlepková strava, vegetariánská, aj.). Děti mohou mít z domova svůj oblíbený hrneček, který si poznají. Také máte možnost přinést vlastní stravu z domova v řádně označené nádobě.
DC Mláďátka dětskými jeslemiS sebou do školičky
Bačkůrky či jinou pevnou obuv a pohodlné oblečení na hraní. Pyžámko na spinkání. Oblečení na zahradu (boty, tepláčky, mikinku, bundičku) + vše ještě náhradní (ponožky, spodní prádlo, punčocháčky, tepláčky, tričko, mikinku). Zástěrku (gumovou) na výtvarnou výchovu. Hygienické potřeby – kartáček na zuby a pastu dle vlastního uvážení rodičů, popř. plínky. Oblečení prosím řádně popište, abychom předešli případné záměně.
 na Suchdole DC MláďátkaPersonál
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. - garant výchovně-vzdělávacího programu školky a jeslí, lektorka MENSA NTC Learning

Michaela Průchová - ředitelka školky a jeslí, lektorka Mensa NTC Learning

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. - pediatr, zdravotnický garant DC Mláďátka

Ing. arch. Tatiana Vakhovskaya - pedagog, lektorka MATES - polytechnické vzdělávání pro předškoláky, lektorka ruského jazyka, vedoucí výtvarného ateliéru

Tereza Stuchlová - pedagog, jóga pro děti a pohybové hry

Anna Machová - pedagog, Anglický jazyk hravou metodou

Hana Luticová - pedagog, Cvičení Zdravé Držení Těla

Bc. Filip Průcha - lektor anglického jazyka