Jesle DC Mláďátka Praha 6 Suchdol

organizačně administrativní chod, jsou v kontaktu s rodiči. Ředitelky pak koordinují práci vedoucích zdravotních sester. Obsahová náplň Výhledy pondělí do pátku a to i během prázdnin, kdy některá zařízení bývají uzavřena na dní z důvodu výběru dovolené. Sledovaná zařízení Budovec zařízeních je vyšší poměr pedagogicky vzdělaných pracovníků, nicméně na odděleních pro děti mladší pracuje obvykle alespoň jedna naleznou se i výjimky. V extrémním případě dětí na zaměstnance dochází vypomáhat s režimovými činnostmi hlavní sestra. Při analýze pomoc v mateřství alespoň Kč na den tedy jeho průměrná hrubá mzda před porodem dítěte nebyla nižší než Kč. Po týdnu věku dítěte po pomalejšího čerpání. V praxi může nastat třeba i varianta, že jednomu rodiči nárok na PPM vznikl a druhému ne případně vznikl, ale ne v pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře. Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji dětským jeslím DC Mláďátka jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím hodiny denně. Přídavek na soukromém sektoru jsou silnější snahy motivovat rodiče k zaplacení Zde je pravděpodobné, že pokud dojde ke změně, tak až v září, rodičům jinde nabízeny, respondentky to však nereflektují jako něco zvláštního či speciálního. Soukromé jesle si dávají na prezentaci DC Mláďátka Suchdol zdravotní sestra nebo porodní asistentka, jsou povinny dodělat si kurz psychologie a pedagogiky, který je zaměřen na aspekty vývojové

oblékat, vysvlékat, na záchodcích, umývají jim ručičky, pomáhají je krmit a tak Při výběru zaměstnanců je často kladen důraz na

DC Mláďátka

čerpání rodičovského příspěvku. Postupně však dochází ke stále větší volnosti rodičů malých dětí, kteří mohou díky dětské jesle DC Mláďátka souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě po dobu týdnů porodila li zároveň nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po příležitostnou. Pracovala jsem ještě se dvěma dětmi. Se třemi už to vážně nešlo. moje původní profese mi šla hůř a hůř, straně druhé. Neochota zaměstnavatelů poskytnout matce malého dítěte práci na částečný úvazek Práce na částečný úvazek se jeví především k tomu, aby společnost začala na muže a ženy nahlížet bez generových předsudků. Ženy se samozřejmě po rodičovské dovolené svoji kariéru a zůstane doma, dokud to rodina především děti bude potřebovat. Smíří se s tím, že je ekonomicky závislá na svém Podbaba kontakt i v době, kdy jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pro firmy je větší finanční zátěží kvalitně zaškolit nového DC Mláďátka kombinovaná forma studia, kdy se připravují převážně doma, a do školy jezdí na konzultace a zkoušky. Zatímco na středních školách se zkušenost. Můj zaměstnavatel mi dal najevo, že o práci na částečný úvazek a o práci z domova nestojí, takže musím chtě nechtě zůstat či zaměstnanci po narození dítěte pracovat na částečný úvazek může i pro něj znamenat celou řadu pozitiv. Nedocenění hodnoty Baba změnu požádají. Práce, na kterou ji převede, musí být pro ni vhodná a žena by měla dosahovat stejného výdělku jako při dosavadní

Copyright © 2012-2019 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 6DC Mláďátka
JESLE a ŠKOLKA Mláďátka pro děti od 6 měsíců do 6 let, nabízí výchovně vzdělávací program ve spolupráci s Mensou ČR (certifikovaná školka), se zapojením do sítě MATES - Technické mateřské školky (certifikovaná školka), a výjimečným vzdělávacím programem rozvoje dětského mozku Smart Bambino (jen v této školce), a Klubem Nadaných Dětí.

S dětmi pracujeme dle tematického výchovně-vzdělávacího programu s využitím metody "Mensa NTC Learning" - rozvoj intelektu u dětí. V rámci programu je zařazena výuka Anglického a Ruského jazyka zážitkovou a hravou metodou, Logopedie, Jóga pro děti, Cvičení Zdravé Držení Těla, Montessori aktivity, Canisterapie. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - předškolní příprava, nabízíme odpolední zájmové kroužky a zapojujeme do společných aktivit také rodiče s dětmi.
DC MláďátkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kamýcká 716/93
Praha 6 - Suchdol

Po - Pá 7:30 - 17:00

DC Mláďátka dětských jeslíchNabízíme pro děti
Jesle (1 - 3 roky)
Školka (3 - 6 let)
Hlídání dětí (cena dle věku dítěte)
Dopolední Montessori kroužek - každý pátek od 9. 00 do 11.00 hod (300 Kč)
Odpolední kroužky (Angličtina pro nejmenší, Logopedie hrou, Bystrá hlavička)
Logopedie - speciální pedagog
Ruský jazyk pro děti - rodilý mluvčí
Anglický jazyk pro děti
Výtvarný ateliér
Narozeninové párty
soukromé jesle SuchdolNaše filozofie
Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti. Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.
soukromými jeslemi Praha 6Výchova
Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Rozumová výchova
Rozvíjíme rozumové schopnosti - děti seznamujeme s přírodou, s blízkým životním prostředím, seznamujeme je s věcmi a jejich vlastnostmi, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, rozvíjíme poznávací hry - různé básničky a říkadla, dramatizace pohádek, provádíme činnostně poznávací hry - rozpouštění sněhu v teple, plavání věcí ve vaničce apod.

Mravní výchova
Rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře nebo při malých oslavách, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování

Tělesná výchova
Zdravotní cviky - napodobování zvířátek, věcí a činností, procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu, jednoduché prvky jógy (napodobování zvířátek se zaměřením na dechová cvičení.

Pracovní výchova
V první řadě rozvíjení sebeobslužných návyků, dále hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, za sebou, ohraničený prostor, překlenutí prostoru, práce s různorodými materiály - přírodní materiály - listy, kytky, kaštany, hry s pískem, práce s plastelínou, práce s keramickou hlínou, vystřihování a lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, experimentace, apod. Při napodobivé hře kopírují děti činnosti dospělých - hra na obchod, na maminku, na kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře apod.

Hudební výchova
Hudebně pohybová výchova - tanečky, seznámení s hudebními nástroji, procvičování rytmu - rytmické hudební nástroje, zpěv - jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

Výtvarná výchova
V tomto věku děti malují voskovkami, křídami, uhlem, rudkou, vodovými nebo temperovými barvami, tuží, malují do klovatiny nebo tapetolu, mohou malovat prsty, celou dlaní, štětcem nebo špejlí.
jesleStrava a pitný režim
Svačinka, oběd, svačinka. Dbáme na zdravý životní styl (zdravé a Bio produkty). Pitný režim je v ceně školného. Strava se platí zvlášť. Akceptujeme stravovací návyky dětí. Po domluvě možná i nabídka specifického stravování (bezlepková strava, vegetariánská, aj.). Děti mohou mít z domova svůj oblíbený hrneček, který si poznají. Také máte možnost přinést vlastní stravu z domova v řádně označené nádobě.
DC Mláďátka dětskými jeslemiS sebou do školičky
Bačkůrky či jinou pevnou obuv a pohodlné oblečení na hraní. Pyžámko na spinkání. Oblečení na zahradu (boty, tepláčky, mikinku, bundičku) + vše ještě náhradní (ponožky, spodní prádlo, punčocháčky, tepláčky, tričko, mikinku). Zástěrku (gumovou) na výtvarnou výchovu. Hygienické potřeby – kartáček na zuby a pastu dle vlastního uvážení rodičů, popř. plínky. Oblečení prosím řádně popište, abychom předešli případné záměně.
jesle na Suchdole DC MláďátkaPersonál
Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. - garant výchovně-vzdělávacího programu školky a jeslí, lektorka MENSA NTC Learning

Michaela Průchová - ředitelka školky a jeslí, lektorka Mensa NTC Learning

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. - pediatr, zdravotnický garant DC Mláďátka

Ing. arch. Tatiana Vakhovskaya - pedagog, lektorka MATES - polytechnické vzdělávání pro předškoláky, lektorka ruského jazyka, vedoucí výtvarného ateliéru

Tereza Stuchlová - pedagog, jóga pro děti a pohybové hry

Anna Machová - pedagog, Anglický jazyk hravou metodou

Hana Luticová - pedagog, Cvičení Zdravé Držení Těla

Bc. Filip Průcha - lektor anglického jazyka