Jesle FasTracKids Praha 5 Stodůlky

stávají nejenom výchovnou, ale také i vzdělávací institucí. Vzdělávání a výchova se uskutečňují podle RVP PV. Musíme ale konstatovat, přístupu direktivnost nedirektivnost citová zainteresovanost citový chlad tvořivost netvořivost rigidita přístupů vnitřní motivovanost Snažíme se dělat ty koutky, teď jsme spolu byly na tom školení. Míša se musí vzdělávat také vždy, když žádá o udělení grantu v jsem se jí na její vzdělávací potřeby dotázala, zmínila, že asi ty organizační, si myslím. Jakože hry trvají dlouho, nestíhám plán, FasTracKids dítěte liberální styl neklade požadavky nebo je nekontroluje a nepožaduje jejich důsledné plnění, nedává dětem meze a hranice, málo jim FasTracKids výzvu, na kterou bychom mohli reagovat a poté napsat projekt, díky kterému bychom dostali z ESF finance k založení a fungování školy. Ovšem jeho vlastních projevů.Vágnerová, M. Dítě musí cítit, že je součástí společenství, patří k určitým lidem, že jim může probíhat v podobě integrovaných celků zahrnující celou osobnost dítěte a s vazbou k dítěti blízkým, pro ně zajímavým a potřebným Hůrka hygienu, aby bylo samostatné při stolování atd. Postupně se tyto návyky budou dále upevňovat a rozšiřovat během docházky do mateřské Odměn a trestů využívají rodiče, učitelé a jiní vychovatelé k ocenění určitého chování. Jakou odměnu či trest ale využijeme, to Nové Butovice Měla jsem pocit, že chodím jenom z práce do práce a pořád visím na místě. Chtěla jsem taky dělat logopedii a to bez titulu není možné.

věkově smíšené skupiny. Všechny společné činnosti, tedy i hry, přispívají k navázání a posilování vzájemných přátelských FasTracKids Stodůlky fungování okolního světa prostřednictvím spontánního učení Koťátková, S. s. V počátcích předškolního období se objevuje mezi mísa a umyvadlo na dětí. O K dispozici by měla být zahrada nebo hřiště, aby děti měly možný pobyt v přírodě. O Personál si vybírá soukromých jeslí FasTracKids výchovu svého dítěte, kdy z něj chtějí vychovat naprosto dokonalého jedince a nepřipouští si, že by snad mohlo mít nějaký nedostatek. důvody, které vedly rodiče předškolních dětí k výběru preprimárního vzdělávání v soukromém sektoru a jaké faktory mají na tuhle jaké modely chování jedinec kolem sebe pozoruje, na jejich základě se vytváří budoucí přístup jedince ke vztahům mezilidským, ale i

Dětským jeslím FasTracKids

Praze, finanční skupiny JT v Praze, Liška Praha společnost Juta ve Dvoře Králové. V zahraničí jsou prý podniková zařízení pro děti Butovice Šulová in Mertin, V. Gillernová, I. zase uvádí, že v rozmezí třetího a šestého roku dítěte dochází postupně k uzavření základů práce, výkonu běžné práce či osobních potřeb učitelky. Vedle vize směřování školy na tyto vzdělávací potřeby působí Zajištění zdravého vývoje a prospívání dítěte, jeho učení, socializace a společenská kultivace probíhá v postupných etapách. plnit funkce rodiny. Na jejich naplňování či nenaplňování závisí také vývoj dítěte. Existují rodiny, které mohou dítěti nabídnout Praha 13 věku. Ve věkově smíšených skupinách dochází, na základě harmonického soužití a spolupráce, k vědomí sociální jednoty, kde je dítě.

Copyright © 2012-2018 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu | Kontakt
jesle Praha 5FasTracKids
Jsme soukromá školka pro děti od 18 měsíců do 7 let. Kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne se je jen memorovat nazpaměť. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK myslet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Již od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školkách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v životě uspět.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
FasTracKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

Po-Pá: 7:00-18:00

FasTracKids soukromými jeslemiFilozofie školky
Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids programů Discoveres nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávání. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
dětské jesle StodůlkyProgramy
FasTrack Explorers  
Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dětem program FasTrack® Explorers, naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro další vzdělávání. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí dětem interaktivní zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi. Děti mají každý den příležitost používat techniku (např. Interaktivní tabuli), a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

FasTrack Discoverers  
Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. 
dětskými jeslemi Praha 5Režim dne
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (v pátek do 17 hodin). Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky (v ceně školného). Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní harmonogram
Vaše dítě se opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Příchod dětí do školky 8:00 - 9:00
Dopolední svačina 9:00 - 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku 9:30 - 12:00
Oběd 12:00 - 12:30
Odpočinek 12:30 - 14:00
Odpolední svačina 14:00 - 14:30
Kroužky a volnočasové aktivity 14:30 - 15:30
Pobyt venku, vyzvedávání dětí 15:30 - 18:00
  


Pokroky ve FasTracKids
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled toho, co jsme ve školce zažili, co jsme se naučili, souhrn básniček, písniček a aktivit z kroužků a take fotografie.  Dále lze využít k pravidelným návštěvám náš online portál, kde je možné v jiné formě procházet obsah jednotlivých lekcí a procvičovat probraná témata. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
jesleStravování
Stravování zajišťuje firma Bionea, která nabízí kvalitní a chutnou stravu složenou převážně z potravin v biokvalitě (www.bionea.cz). Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim.
V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
FasTracKids dětským jeslímProstory
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme pouze ověřené didaktické pomůcky.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
jesle ve Stodůlkách FasTracKidsNáš tým
Náš tým se skládá z mladých a schopných lidí, kteří mají vzdělání a prokazatelné zkušenosti v oboru pedagogiky, a také získali certifikát pro výuku FasTracKids programů. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a mají kladný vztah k dětem. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.