Copyright © 2012-2020 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5Hvězdička
Před uskutečněním tohoto projektu stála velká touha po školce, která bude splňovat naše představy.

Naším cílem je vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky, vytvoření příjemného prostředí připraveného pro přirozený vývoj dětí.

K dětem ve věku do šesti let se často přistupuje jako k někomu, kdo nemá nárok na vlastní názor, přitom v tomto období vývoje se nejlépe rozvíjí inteligence dětí. U dětí, kterým je nasloucháno, se zvyšuje sebevědomí, je uspokojena jejich touha po zkoumání a objevování a po pochopení. Stejnou cestou děti provází i Montessori pomůcky, zde si dítě vše může osahat, vyzkoušet, procvičit a tím si spontánně rozšiřuje svoje znalosti.

Děti budou vedeny k samostatnosti, vše ve třídě je přizpůsobeno jejich velikosti tak, aby se mohly lépe orientovat a splnit svoje základní potřeby. Budeme přistupovat s respektem k tomu, že každé dítě je jedinečné. Dětem bude dán prostor naučit se přemýšlet a spolupracovat spíše, než mezi sebou soupeřit.

Montessori metoda je založena na přístupu k dítěti jako rovnocennému partnerovi dospělých. To ale neznamená, že si děti mohou dělat co chtějí, není to tak ani u dospělých. Děti jsou pomocí pravidel, která platí pro všechny stejně (děti i učitel), vedeny k odpovědnosti a ohleduplnému chování k ostatním, pochopení přirozeného důsledku svého chování namísto trestů a vyhrožování.

Od září 2018 máme nové dotované ceny, školné již od 2900 Kč.

Školička je jednotřídní pro 15 dětí a Děti přijímáme již od 2,5 let věku na Vámi zvolený typ docházky
HvězdičkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Kovářova 42/25a
Praha 5 - Stodůlky

Po - Pá 8:00 - 17:00 (případně i déle, dle potřeby rodičů)

Hvězdička soukromé jesleDenní program
8:00 - 8:30 příchod dětí
8:30 - 9:30 práce s Montessori pomůckami, volná hra, svačina
9:30 - 11:00 elipsa, seznámení se s tématem dnešního dne, co je nového, svátky, narozeniny dětí, výuková část dne, práce na elipse, svačina
11:00 - 12:00 procházka, pobyt venku
12.00 - 12:15 příprava na oběd, mytí rukou, prostírání
12:15 - 12:45 oběd
13:00 - 14:30 odpočinek, odpočinkové aktivity, čtení
14:30 - 15:30 práce s Montessori pomůckami, výtvarné činnosti, svačina
15:30 - 17:00 vyzvedávání dětí, hra, pobyt venku
dětské jesle StodůlkyCo děti potřebují do školy
• pohodlné oblečení do třídy
• bačkůrky s pevnou patou
• náhradní oblečení (pro případ nehody, při práci s vodou)
• oblečení na ven (na hřiště)
• pláštěnku, holínky
• kartáček na zuby a pastu
• pyžamko
• zástěrku na různé tvořen
jesličky Praha 5Co máme v plánu
• Kulturní návštěvy v rámci jednotlivých projektů
• a ještě něco navíc :)
• Návštěvy solné jeskyně
• Návštěva divadelních představení
• Karneval ve školce
• Oslavy narozenin dětí
• Vánoční trh
• Vánoční besídka
• Fotografování dětí
jesleAdaptace dětí
První den je možné v případě zájmu nechat dítě ve školce jen na dvě hodiny, budete průběžně informováni, jak se mu daří. Postupně je dobré čas prodlužovat. Ráno doporučujeme loučení příliš neprotahovat, ale dbát na důkladné informování dítěte, aby si bylo jisté, že se pro něj vrátíte.

Pro lepší adaptaci dítěte prosíme o vyplnění dotazníku (zde), abychom znali základní charakteristické vlastnosti Vašeho dítěte a lépe mu pak mohli pomoci se začlenit do kolektivu a společné práce
Hvězdička soukromé jesličkyPersonál
Mgr. Ivana Havránková
Majitelka firmy, instruktorka plavání
Registrovaná porodní asistentka
Instruktorka plavání, vlastnící "Osvědčení instruktora pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku", akreditovaného MŠMT a certifikát "Metodika plavání dětí do šesti měsíců věku".
Lektorka masáží dětí a kojenců podle Jany Hašplové.
Instruktorka aqua aerobiku pro těhotné (Osvědčení - Česká škola aqua aerobiku).
Akreditovaný kurz "Metodika cvičení rodičů s dětmi" a "Metodika pohybových her s kojenci a batolaty".

MUDr. Lucie Totová
Ředitelka školky a dětského centra, instruktorka plavání
Lékařka a instruktorka plavání, vlastnící "Osvědčení instruktora pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku", akreditovaného MŠMT a Osvědčení "Trenér plavání III. třídy" vydaný FTVS UK.

Je držitelkou osvědčení "Cyklus Montessori přednášek", "Respektovat a být respektován" , " Úvod do Montessori aneb jak pracovat s prvky Montessori pedagogiky doma, ve školce či v rodinném centru".

Má tři děti Adélku, Terezku a Tomáška.

Nikola Dlouhá
Asistent pedagoga, miniškolička

Michaela Smitková
asistent pedagoga, miniškolička, lektorka kurzu výtvarná dílna a tvořivá dílna

Tereza Niedermaierová
Lektor Mortimer angličtiny, management jazykových kurzů
Studuje magisterské studium Francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Certifikovaný lektor Mortimer angličtiny

Hana Brabcová
Lektorka Montessori pracoven