Copyright © 2012-2019 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 3Písnička
Již pět let dáváme dětem to nejlepší.
MŠ Písnička je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
MŠ Písnička je jednotřídní škola rodinného typu ve vilové části Prahy 10 - Vinohrady, v klidné ulici Dykova.
Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost, individulální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí.
Přijímáme děti od dvou let - ve třídě je maximálně 15 dětí, kterým se vždy věnují 2 kvalifikovaní, profesionální pedagogové.
Program je přizpůsoben věku dětí i jejich možnostem - je velmi pestrý - v jeho duchu se věnujeme vzdělávání dětí a nenásilné výchově praktických dovedností pro každodenní život a bezproblémovému přechodu do ZŠ.
Program odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT, z něho vychází Školní vzdělávací program MŠ Písnička - S notičkou Emilkou po celý rok, který vede děti k osvojení hygienických, kulturních a společenských návyků, k získání poznatků, zkušeností, prožitků, k posílení vůle, k seberealizaci, sebevědomí, vytrvalosti při činnostech, k respektování pravidel společenského soužití.
Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké činnosti, angličtina, návštěvy divadelních představení pro děti, solné jeskyně a v rámci enviromentální výchovy zábavné výukové programy.
MŠ Písnička je zapojena do několika projektů - Celé Česko čte dětem, Nechci kazy školka, Prima vizus a Malujeme všichni, spolupracuje s logopedem.
PísničkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Lucemburská 43
Praha 3 - Žižkov

od pondělí do pátku, od 7.00 do 18.00 hod.

Písnička dětskými jeslemiDenní program
07.00 – 08.30 Příchod do školky, volné hraní podle zájmů a přání dětí.
08.30 – 09.00 Malá ranní rozcvička a komunitní kroužek - vítáme nový den, povídáme si o všem, co nás zajímá (téma dne).
09.00 – 09.30 Dopolední svačinka.
09.30 – 10.15 Dopolední program dle tématu měsíce; povídáme si, vyprávíme pohádky a zážitky, a tak zdokonalujeme naše vyjadřovací schopnosti, vyrábíme, zpíváme, cvičíme, učíme se anglicky (o všech aktivitách průběžně informujeme rodiče).
10.15– 12.15 Pobyt dětí venku – je spojen s pozorováním přírody, pohybovými aktivitami a hrami, ale zároveň se naučíme i něco praktického a hlavně důležitého - jak se správně přechází ulice, co nám říká semafor a na co si dávat pozor, co vidíme kolem sebe.
12.15 – 12.45 Oběd – děti společně s paní učitelkou přichystají talířky a příbor.
12.45 – 13.00 Příprava na odpolední odpočinek - před ním si vyčistíme zoubky (jsme zapojeni do projektu Nechci kazy) a převlékneme se do pyžámka, které nám maminka připravila
Děti, které odchází ze školky po obědě, se připraví na odchod domů.
13.00 – 14.30 A bude se odpočívat. Před tím si ještě poslechneme pohádku.
14.30 – 15.00 Odpolední svačinka.
15.00 – 18.00 Odpolední program - povíme si, jak se nám líbil celý den, co byl nejhezčí zážitek, něco si nakreslíme nebo si budeme „jenom“ hrát (zájmové činnosti a hry dle vlastní volby a přání dětí) a společně číst pohádky; rozcházení dětí domů.
Příchody dětí nejsou nijak ohraničeny, ale budeme rádi, přivedete-li vaše dítě do 8.30 hodin, protože od 8.30 hod. už probíhá pravidelný školkový program.
jesličky ŽižkovAktivity
Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké aktivity, angličtina a návštěva solné jeskyně. Každý den se děti věnují jedné z těchto aktivit více v hlavní části dopoledního programu:

PONDĚLÍ
Angličtina hrou
Každé pondělí probíhá Angličtina hrou. Zábavnou formou se děti seznamují s anglickým jazykem a učí se jednoduchá slovíčka a písničky.
Kroužek vedou paní učitelky a v druhém pololetí školního roku rodilé mluvčí.

ÚTERÝ
Solná jeskyně
Každé úterý dopoledne chodíme s dětmi do solné jeskyně a využíváme její blahodárné účinky, které příznivě ovlivňují náladu, energii, obranyschopnost a zdraví člověka, a to již po jedné návštěvě - účinky jedné návštěvy lze přirovnat až ke třídennímu pobytu u moře. A děti si rády hrají v "solném pískovišti" :-).
Vstupné do solné jeskyně je již zahrnuto v základní platbě školkovného.

STŘEDA
Výtvarný výchova
Každou středu nabízíme dětem možnost rozvíjet svojí fantazii a zručnost ve výtvarné dílně. Děti budou malovat barvami, lepit koláže z různých papírů, látek, přírodnin a dalších materiálů. Pro děti je to příležitost rozvíjet jak svou kreativitu tak také zručnost a trpělivost. Nejdůležitější pro nás všechny ale bude radost z tvorby i z vlastního uměleckého dílka, které si odnese ze školky domů. Činnosti budou přizpůsobené různému věku dětí v dílně. Pro menší děti jsou připravené jen jednoduché hravé úkoly.
Od letošního září je naše školka zapojena do projektu Malujeme všichni. kdy naše děti společně malují ve Výtvarném atelieru malování- kreslení v Balbínově ulici společně s neslyšícími dětmi z MŠ Holečkova (2x do měsíce). Těšíme se na společnou výstavu!

ČTVRTEK
Zpívání s kytarou
Každý čtvrtek zpíváme. Zábavnou, nenásilnou formou se děti učí za doprovodu kytary národní písničky pro nejmenší, ale i písničky nové - od nejlepších autorů písniček pro děti, jako jsou pánové Svěrák, Uhlíř, Skoumal, Nohavica, J.S. Lenk a další. Písničky budeme nejenom poslouchat, ale samozřejmě i zpívat. Děti se naučí doprovázet zpěv hraním na různé rytmické nástroje, vše je přizpůsobeno jejich věku a schopnostem. Budeme rozvíjet dětskou hudební fantazii, rytmické cítění a zároveň nebát se zazpívat si nejen v kroužku svých kamarádů, ale i sólově.

PÁTEK
Pohybové výchova
Každý pátek se věnujeme nejen cvičení, ale i tanečkům, vše formou hry a zábavy. Do pohybové výchovy jsou zahrnuty prvky jógy, cvičení s míči a dalšími pomůckami, vše pro správný rozvoj dítěte, jeho motoriku i rytmické cítění.
soukromých jeslí Praha 3Strava a pitný režim
víme, jak je důležité, aby se Vaše ratolest dobře stravovala a zároveň víme, že každé dítě má k jídlu zcela jiný přístup. V naší školce budeme i v tomto směru ke každému malému strávníkovi přistupovat individuálně, ale vždy dohlédneme na to, aby se každé dostatečně najedlo.

Vyjdeme vstříc i těm, kteří jsou zvyklí na „svoji“ stravu nebo mají z jakéhokoliv důvodu individuální dietu. Proto jim maminky mohou připravit vlastní jídlo s sebou a my už zajistíme jeho správnou teplotu na talířku.

Jinak samozřejmě nabízíme zajištění obědů (polévka a hlavní jídlo) i svačinek našim prostřednictvím. Vše odebíráme z osvědčené školní jídelny v blízkosti naší školky, kde už výborně vaří i pro jejich vlastní mateřskou školku.

Jídelníček bude vyvěšen v prostorách školky i na webových stránkách školky, abyste případně mohli stravovaní vašeho potomka vhodně doplňovat.
V naší školce je důsledně dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po celou dobu pobytu ve Školce Písnička kdykoli napít, popř. si nosit vlastní nápoje, na které jsou zvyklé. Ve Školce Písnička jsou k dispozici ovocné čaje, šťávy a pitná voda.
jeslePersonál
Mgr. Jarmila Kaucká, ředitelka MŠ (absolventka Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, obor hudební výchova)

Mgr. Eva Zatloukalová, pedagog (absolventka magisterského studia Univerzity J.A.Komenského, obor speciální pedagogika)

Zuzana Marešová, pedagog (absolventka Střední odborné školy pedagogické, nyní studentka 3. ročníku bakalářského studia Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK, obor učitelství pro MŠ, se specializací na dramatickou výchovu)

Kristýna Peteříková, asistent pedagoga

a v neposlední řadě také pan Vladimír Zatloukal.