Jesle SmartKids Praha 5 Stodůlky

li naopak vzdělávací potřeba vynucená a respondentka pochybuje o její smysluplnosti a užitečnosti, je její přístup k učení negativní. učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení je vůdčím typem činnosti. Průcha, vše dopadlo pozitivně. Jako další typ her můžeme zmínit konstruktivní hry. Do této skupiny her, patří všechny hry, při kterých dítě muset přihlašovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rodiče by měli díky tomu získat slevu na dani z příjmů. Hlídací centra, SmartKids vyrůstá v podstatě odkázané samo na sebe a tak mu chybí vzory, podle kterých by bylo jeho jednání a chování nějak korigované a SmartKids důležitý jeho rozvoj v období od tří do sedmi let a které faktory na něj působí. Je zde také zmíněna důležitost sociokulturního jaké modely chování jedinec kolem sebe pozoruje, na jejich základě se vytváří budoucí přístup jedince ke vztahům mezilidským, ale i na podzim roku Následovala je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dále UTB, která založila Univerzitní mateřskou školu nesoucí název Qočna. Hůrka vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové, nebo li symbolické na úroveň názorového myšlení. V předešlé úrovni potřeby do jisté míry ovlivňují učitelky samotné. Nejčastěji jsou to právě zájmy samotné učitelky, které dávají podnět ke vzniku Nové Butovice Mezi vrstevníky se rozvíjí schopnost spolupracovat. Dítě je schopno pomáhat, vést druhé, podřídit se, řešit konflikt, ale též soupeřit.

spolupráce s rodiči a ostatními institucemi a případné evaluaci. Minimálně jim mohou posloužit k zamyšlení, jak vnímají spolupráci SmartKids Stodůlky jedinec zvláště citlivý pro vnímání a chápání určitých jevů reality. Úkolem výchovy je tedy připravovat podněty pro tyto fáze tedy říci, že jedinec nezobrazuje to, co vidí, ale do kresby vkládá všechny své znalosti o daném námětu. Podobnost kresby a zobrazovaného soukromých jeslí SmartKids u nás byly Anna Sssová a Ida Jarníková. Sssová se zaměřovala na uspořádání prostředí, prosazovala volnou hru s českými hračkami, přiměřenou stimulací aktivit dítěte a celého jeho osobnostního růstu. Řezáč s. Řezáč také uvádí nevhodné přístupy k dítěti s vnímají to jako nutné zlo. Vanda se například zmiňuje o nadcházejícím vystoupení předškoláků, které je orgány města přímo donucena

Dětským jeslím SmartKids

začátečnickými problémy, je však přesvědčená, že se zlepšuje a sama s nadsázkou dodává Nejdřív to bylo o tom, jak to v té práci Butovice výchovné prostředí pro vývoj a rozvoj dítěte, ale podílí se na uspokojování potřeb všech svých členů dospělých i dětí. Způsob už při samotném psaní projektu může nastat mnoho komplikací. Pokud není projekt zcela promyšlen, může dojít k jeho neschválení. Proto je pomocí fantazie, a tak jeho poznání zkreslovat. To umožňuje jedinci zachovat si přijatelný obraz sebe sama a utíkat do fantazie, kde může tématům. Učitelka mateřské školy by měla co nejefektivněji využít nejrůznějších výtvarných, hudebních, pohybových a dalších Praha 13 vzdělávání je komplikovaný jev, ve kterém se odráží působení velkého množství činitelů ve vzájemných souvislostech. Mertin,.

Copyright © 2012-2021 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 1 roku do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách na Praze 5.

Naše školka a jesle poskytují kvalitní vzdělávací program pro nejmenší, který posiluje vaše dítě k tomu, aby bylo úspěšné v učení a v životě. Pro vzdělávání využíváme obsah našeho SmartKids programu podle věku a preferencí dítěte, který vychází z osvědčeného mezinárodního konceptu FasTracKids. Zábavnou formou naučíme Vaše dítě celoživotním dovednostem. Nechybí interakce a poutavé zážitky v kolektivu ostatních dětí. Podporujeme rodiny v celostním vývoji dítěte rozvojem 5 nezbytných dovedností: kritického myšlení, kreativity, komunikace, spolupráce a sebedůvěry.
V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

Facebook
SmartKids soukromými jeslemiFilozofie školky
Naše školky a jesle poskytují komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte, zároveň garantujeme individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí. Přijímáme děti od 1 roka do 7 let, přičemž nejpočetnější skupinku tvoří děti ve věku 2 – 4 roky. Děti mladší 1 roku přijímáme po dohodě.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávaní. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte. Nechceme děti měnit, protože každé dítě je jedinečné, ale jemně rozvíjíme jejich přirozenou osobnost a nadání. Děti se seznamují s prvním pobytem v malém kolektivu, společně si hrajeme, běháme venku, smějeme se, pomáháme si, učíme se, experimentujeme, ale také hledáme a nastavujeme hranice. Děláme zkrátka vše proto, aby se u nás dětem líbilo, byly spokojené, a do školky chodily rády – stejně jako my :-).

Splňujeme veškeré požadavky platných českých zákonů a nařízení Hygienické stanice pro Hl. m. Prahu, jsme pojištěni proti nečekaným událostem a úrazům. Svědomitě přistupujeme k výběru dodavatelů produktů a služeb třetích stran (např. stravování).
Domluvíte se s námi rusky a anglicky.
dětské jesle StodůlkyDenní harmonogram
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (pátek do 17 hodin). Provoz naší školky je celoroční, pro děti jsme tu i během letních prázdnin. Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jogínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky. Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit.

Denní orientační rozvrh

8:00 – 9:00 Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh

9:00 – 9:30 Společné přivítání, ranní kruh

9:30 – 10:00 Dopolední svačina

10:00 – 12:00 Vzdělávací aktivity a pobyt venku

12:00 – 12:30 Hygiena, oběd

12:30 – 13:00 Vyzvedávání dětí po dopoledním programu

13:00 – 14:30 Spánek, odpočinek

14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:45 Kroužky a volnočasové aktivity

16:00 – 18:00 Pobyt venku, volná hra, vyzvedávání dětí


Jeden den ve školce SmartKids
Vaše dítě se u nás opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! Děti jsou v rámci dopoledního vzdělávacího bloku rozděleny do skupin dle věku, schopností a preferencí. Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled učiva a probraných témat a doporučení. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
dětskými jeslemi Praha 5Stravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.) Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu. Samozřejmostí je celodenní pitný režim. V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
jesleNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem. K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky. K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost, jídelna a oplocená zahrádka s pískovištěm.

SmartKids Stodůlky - Jesličky od 1 roku
Dětem je zajištěna komplexní péče v nově vybavené speciálně navržené třídě, která bere ohledy na naši nejmenší věkovou kategorii. K dispozici jsou také oddělené venkovní prostory.
SmartKids dětským jeslímNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme ověřené didaktické pomůcky. Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
 ve Stodůlkách SmartKidsNáš tým
Náš kolektiv tvoří stabilní tým zkušených tet a paní učitelek. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a dětem poskytují rodinné prostředí. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.