Jesle SmartKids Praha 5 Stodůlky

li naopak vzdělávací potřeba vynucená a respondentka pochybuje o její smysluplnosti a užitečnosti, je její přístup k učení negativní. učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku má specifické postavení je vůdčím typem činnosti. Průcha, vše dopadlo pozitivně. Jako další typ her můžeme zmínit konstruktivní hry. Do této skupiny her, patří všechny hry, při kterých dítě muset přihlašovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Rodiče by měli díky tomu získat slevu na dani z příjmů. Hlídací centra, SmartKids vyrůstá v podstatě odkázané samo na sebe a tak mu chybí vzory, podle kterých by bylo jeho jednání a chování nějak korigované a SmartKids důležitý jeho rozvoj v období od tří do sedmi let a které faktory na něj působí. Je zde také zmíněna důležitost sociokulturního jaké modely chování jedinec kolem sebe pozoruje, na jejich základě se vytváří budoucí přístup jedince ke vztahům mezilidským, ale i na podzim roku Následovala je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dále UTB, která založila Univerzitní mateřskou školu nesoucí název Qočna. Hůrka vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové, nebo li symbolické na úroveň názorového myšlení. V předešlé úrovni potřeby do jisté míry ovlivňují učitelky samotné. Nejčastěji jsou to právě zájmy samotné učitelky, které dávají podnět ke vzniku Nové Butovice Mezi vrstevníky se rozvíjí schopnost spolupracovat. Dítě je schopno pomáhat, vést druhé, podřídit se, řešit konflikt, ale též soupeřit.

spolupráce s rodiči a ostatními institucemi a případné evaluaci. Minimálně jim mohou posloužit k zamyšlení, jak vnímají spolupráci SmartKids Stodůlky jedinec zvláště citlivý pro vnímání a chápání určitých jevů reality. Úkolem výchovy je tedy připravovat podněty pro tyto fáze tedy říci, že jedinec nezobrazuje to, co vidí, ale do kresby vkládá všechny své znalosti o daném námětu. Podobnost kresby a zobrazovaného soukromých jeslí SmartKids u nás byly Anna Sssová a Ida Jarníková. Sssová se zaměřovala na uspořádání prostředí, prosazovala volnou hru s českými hračkami, přiměřenou stimulací aktivit dítěte a celého jeho osobnostního růstu. Řezáč s. Řezáč také uvádí nevhodné přístupy k dítěti s vnímají to jako nutné zlo. Vanda se například zmiňuje o nadcházejícím vystoupení předškoláků, které je orgány města přímo donucena

Dětským jeslím SmartKids

začátečnickými problémy, je však přesvědčená, že se zlepšuje a sama s nadsázkou dodává Nejdřív to bylo o tom, jak to v té práci Butovice výchovné prostředí pro vývoj a rozvoj dítěte, ale podílí se na uspokojování potřeb všech svých členů dospělých i dětí. Způsob už při samotném psaní projektu může nastat mnoho komplikací. Pokud není projekt zcela promyšlen, může dojít k jeho neschválení. Proto je pomocí fantazie, a tak jeho poznání zkreslovat. To umožňuje jedinci zachovat si přijatelný obraz sebe sama a utíkat do fantazie, kde může tématům. Učitelka mateřské školy by měla co nejefektivněji využít nejrůznějších výtvarných, hudebních, pohybových a dalších Praha 13 vzdělávání je komplikovaný jev, ve kterém se odráží působení velkého množství činitelů ve vzájemných souvislostech. Mertin,.

Copyright © 2012-2020 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5SmartKids
Jsme soukromá školka a jesle pro děti od 18 měsíců do 7 let.

Najdete nás na dvou pobočkách

Kombinujeme poutavý učební plán s prostředím založeným na zábavě a spolupráci. Zaměřujeme se na to, abychom děti naučili jak věci opravdu chápat, ne se je jen memorovat nazpaměť. Naším cílem je, aby se Vaše dítě naučilo JAK myslet, ne CO si myslet a zároveň získalo i celoživotní lásku k učení.

Již od roku 1998 poskytují naše FasTracKids® programy v mateřských centrech a školkách po celém světě jedinečné vzdělání, které pomáhá dětem uspět v 21. století. Věříme, že existuje způsob jak učit děti jinak – zaujmout jejich pozornost tak, aby pro ně učení bylo přirozené. Zaměřujeme se na malé děti, protože rané dětství je období, které je v života člověka nejdůležitější pro rozvoj schopnosti učit se a myslet, a také pro budování emocionální a sociální inteligence. Všechny děti si zaslouží příležitost rozvíjet svůj potenciál, aby mohly v životě uspět.

V případě volné kapacity je možný zápis dětí po celý rok.
SmartKidsKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
V Hůrkách 2145/1
Praha 5 - Stodůlky

8:00 - 18 hodin (pátek 17 hodin)

SmartKids soukromými jeslemiFilozofie školky
Nabízíme komplexní vzdělávací program, který se aktivně přizpůsobuje potřebám rodičů a dítěte. Pro vzdělávání Vašeho dítěte využijeme osvědčený obsah našich FasTracKids programů Discoveres nebo Explorers podle věku a preferencí dítěte. Garantujeme zároveň individuální přístup a péči díky malým skupinám dětí.

U dětí rozvíjíme měkké dovednosti a cíleně je připravujeme na další vzdělávání. Snažíme se podpořit především kladný vztah k učení a rozvíjet individuální potenciál každého dítěte.
dětské jesle StodůlkyProgramy
FasTrack Explorers  
Zkušenost ze školky určuje, jaký bude mít Vaše dítě přístup ke škole. Nejlepší předškolní zkušenost poskytuje dětem program FasTrack® Explorers, naše ověřená metoda, která poskytuje pevný základ pro další vzdělávání. Náš učební plán FasTrack Explorers pro děti od 2-4 let nabízí dětem interaktivní zkušenost spojenou s příležitostí spolupracovat s učiteli a ostatními dětmi.

Děti mají každý den příležitost používat techniku (např. Interaktivní tabuli), a zároveň spolupracovat s ostatními a stimulovat tak svůj kognitivní rozvoj.

FasTrack Discoverers  
Malé děti jsou přirozeně zvědavé a rády vše zkoumají, experimentují a objevují. FasTrack® Discoverers pro děti od 3-6 let nabízí poutavý předškolní vzdělávací program, který rozvíjí zvídavost vašeho předškoláčka a pomáhá mu uspět.

Návyky vedoucí k úspěchu se formují brzy, často ještě před tím, než začnou děti chodit do školy. Je důležité, aby se dítě začalo připravovat na budoucnost včas. Náš program FasTrack Discoverers má vyvážený přístup, který nabízí: rozvoj abstraktního myšlení, slovní zásoby, důraz na digitální výuku, spolupráci a tvořivou atmosféru. Součást našeho učebního plánu je zaměření na schopnost číst, která pomůže Vašemu dítěti k úspěchu ve škole i v životě. 
dětskými jeslemi Praha 5Režim dne
Pondělí až pátek od 8 hodin do 18 hodin (v pátek do 17 hodin). Docházku lze přizpůsobit podle potřeby, např. pouze na dopoledne. Den dítěte představuje dopolední vzdělávací blok a odpolední program, který je sestaven z výběru kroužků, např. Malý muzikant, Jógínci, Veselý kuchtík, Angličtina, Logohrátky (v ceně školného). Pravidelnou součástí dne ve školce je pobyt venku včetně venkovních aktivit. Individuální přístup zajistí malé skupiny dětí.


Denní harmonogram
Vaše dítě se opravdu nebude nudit, využijeme každou chvíli pro jeho rozvoj! S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.

Předávání dětí, volná hra, rozcvička, ranní kruh 8:00 - 9:00
Dopolední svačina 9:00 - 9:30
Vzdělávací aktivity a pobyt venku 9:30 - 12:00
Oběd 12:30 – 12:45
Odpočinek 13:00 – 14:30
Odpolední svačina 14:30 – 15:00
Kroužky a volnočasové aktivity 15:00 - 15:45
Pobyt venku, vyzvedávání dětí 15:45 - 18:00
  


Pokroky ve FasTracKids
Každý měsíc pro Vás bude připraven přehled toho, co jsme ve školce zažili, co jsme se naučili, souhrn básniček, písniček a aktivit z kroužků a také fotografie. S rodiči pravidelně komunikujeme o pokrocích dítěte a plánujeme společně další individuální aktivity vedoucí k rozvoji dítěte.
jesleStravování
Stravování zajišťuje společnost Mosaica catering, která nabízí kvalitní a chutnou stravu. Je možné zajistit i speciální stravu (bezlepková, dietní atd.)
Děti vedeme ke zdravým stravovacím návykům a soustředíme se také na správné stolování, hygienu a etiketu.
Samozřejmostí je celodenní pitný režim.
V rámci kroužku “Veselý kuchtík” se děti učí připravovat si jednoduché zdravé pokrmy a osvojují si běžné kuchařské činnosti, při kterých si mimo jiné zlepšují jemnou motoriku.
SmartKids dětským jeslímNaše pobočky
SmartKids Nové Butovice/Hůrka
Najdete nás v moderně zařízených prostorech 5 minut chůze od stanic metra Nové Butovice nebo Hůrka. Parkování je možné před domem.
K dispozici jsou dětem dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, herna, ložnice a další prostory, které využíváme v souladu s tématy, která probíráme. Například v rámci “biologie” jsme místnost proměnili v ordinaci, v tématu “věda o Zemi” jsme zase vytvořili vlastní muzeum s dinosauřími vykopávkami.

SmartKids Stodůlky
Najdete nás v nově zrekonstruovaných prostorech 3 minuty chůze od stanice metra B Stodůlky. Zaparkovat lze před objektem školky.
K dispozici je dětem velká třída se speciálně navrženými herními a vzdělávacími prvky, denní místnost pro kreativní činnost a jídelna.
jesle ve Stodůlkách SmartKidsNa co dbáme
Děti si u nás hrají pouze s kvalitními hračkami z nezávadných materiálů. Pro výuku používáme pouze ověřené didaktické pomůcky.
Zakládáme si na příjemném a zdravém prostředí a v období zvýšené nemocnosti dětí používáme čističku vzduchu. Všechny prostory jsou pravidelně kontrolovány a udržovány.
SmartKids v Praze 5Náš tým
Náš tým se skládá z mladých a schopných lidí, kteří mají vzdělání a prokazatelné zkušenosti v oboru pedagogiky, a také získali certifikát pro výuku FasTracKids programů. Jsou to lidé, kteří sami přemýšlejí o tom, jak se nejlépe pohybovat na pomezí výuky a hry, a mají kladný vztah k dětem. Naši učitelé musí splňovat veškeré předpoklady pro práci s dětmi, a také pravidelně absolvují odborná školení. O nejmenší děti se starají zdravotní sestry a chůvy.