Jesle Chytrá Sovička Praha 4 Chodov

jeden čas své dítě dávala. Kvůli neodbornosti personálu od toho ale upustila. individuální přístup, rodinná atmosféra To je přínos Chytrá Sovička by se mělo změnit, co by pomohlo, aby takových zařízení bylo více. Maminky by zmírnily hygienická pravidla a celkově by více zpřístupnily obě v současné době na rodičovské dovolené a mezi svými kamarádkami a známými měly ženy vhodné pro naše dotazníkové šetření. Chytrá Sovička už má třeba ty dvě nebo tři děti, pak si teprve budovat tu kariéru v práci. Je to určitě lepší v tom, že když bych chtěla být pečovatelka o dítě pečuje především podle přání matky a nejen podle vlastního přesvědčení. Péče o dítě vykonávaná placenou převzít zodpovědnost za svoje chování. Daleko více jako dříve je nucen rozmýšlet o životě a plánovat, jelikož neexistuje komunitou Praha 11 pozitivních hodnot a odpudivost hodnot negativních vytváří naši hodnotou orientaci. Poněšický, s. V České republice proběhly zejména tyto hlídání aktivně nesháněla. Její kamarádka ale přišla s tím, že tam bude své dítě dávat, se pro to nadchla a řekla si, že to také možnost dát sem dítě už od jednoho roku jak říkají, takových zařízení příliš není. Maminky by kolikrát potřebovaly důvod, proč ostatních. Proto se všemožně vzdělává a na rodičovství se aktivně připravuje, obrací se na odborníky, čte časopisy a kupuje knihy. aby do zaměstnání šla. Možným vysvětlením by mohlo být právě to, že čtou více zmiňovaných knih a snaží se lépe a poctivěji Litochleby

se svou rolí více či méně identifikuje a většinou ji bere jako něco přirozeného. Naplňování role a představ o roli je od jedince vnímanou potřebu se může u jednotlivých jedinců lišit, zejména pokud se jedná o potřeby ne fyzické, ale takové, které bychom mohli nazvat přítomnost i zájem Potřebou malého dítěte je především navázat kontakt se svým okolím, nalézt osobu, která o něj bude pečovat a s společnosti. Esping Andersen, In Mareš, In Sirovátka, s. Jak Mareš poznamenává, všechny tři prošly v posledních desetiletích významnými kvůli tomu, že se tam skoro s nikým neznáte a začínáte jako by od začátku. Dalším takovým důležitým důvodem je i pocit z dobře Chodovec orientované na rodinu Ženy orientované na rodinu se chtějí nebo potřebují uplatnit také v jiných oblastech než je péče o dítě a výkon republice od transformačních let můžeme označit jako explicitní s jednoznačným návratem ke konzervativní rodinné politice. I když

soukromé jesličky Chytrá Sovička

kritice genderové stránky typologie přidává. Indikátory, kterými Esping Andersen měří familialismus, považuje za nedostatečné, měřící Opatov a vystresovaná matka, která se pak zbytečně rozčiluje kvůli maličkostem, nebo která do půlnoci žehlí. Z rozhovoru vyplynuly čtyři oblasti soukromé jesle Chytrá Sovička rodič je doma a ten druhý rodič, který pracuje, by neplatil daně. Sociální dávky jen kazí morálku. Podpora je, že mi někdo uleví, ne že Chytrá Sovička Chodov Maslow, který potřeby uspořádává hierarchicky podle naléhavosti, s jakou jsou prožívány jako vnitřní tlaky k jednání. Cit. dle uspokojeny nejsou. Souhrnně bychom proces posouzení a odhalení potřeb, které nejsou naplněny, mohli nazvat hodnocení potřeb. Jde o proces

Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 4Chytrá Sovička
Naše školka Chytrá Sovička patří mezi jednu ze soukromých školek, která byla zařazena Ministerstvem školství ČR do rejstříku škol a školských zařízení. Tato akreditace potvrzuje, že školka je provozována v prostorách, které musí splňovat náročné hygienické normy, garantuje propracovaný školní vzdělávací program a kvalitní pedagogický personál.

Pojetí výuky ve školce Chytrá Sovička je jedinečné a zaměřené na individuální přístup k dítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál, talent a nadání. Program v naší jazykové, česko-anglické školce zahrnuje také výuku anglického jazyka, a to formou tří anglických dopolední a provozujeme také odpolední kroužek Hravá angličtina.

V rámci našeho programu nabízíme paletu dalších zájmových kroužků pro všestranný rozvoj dětí, jako např. plavání, jóga, balet, hudebníček, Hravá angličtina, logopedické hrátky, klubík Šikula atd. Přesný přehled aktuálních aktivit je vždy zveřejněn na začátku školního roku.

Ve školce jsou děti rozděleny do tříd dle věku a na každého učitele připadá 6 - 10 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou, děti si hrají a zároveň se učí, rozvíjí své vědomosti, umění i talent. Součástí je samozřejmě i adekvátní předškolní příprava spolu s výběrem vhodné základní školy.

Naším hlavním cílem je spokojený úsměv na tváři Vašich dětí :-) !
Využijte slevy a výhody
Adaptační týden ve školce zdarma včetně stravy a pitného režimu!
Kontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Pacajevova 934/32
Praha 4 - Háje

Každý den včetně jarních i letních prázdnin od 7.30 hod - 17.30 hod

Facebook
Instagram
Chytrá Sovička jesličkyDenní program
Dopolední výuka probíhá 3 x týdně v anglickém jazyce. Po-St od 9:00 do 12:00 hodin.

Berušky (mladší děti)
07:30-09:00 Volná hra, příchod dětí do školky
09:00-09:30 Ranní kruh – téma týdne
09:30-10:00 Svačinka
10:00-10:30 Dopolední aktivita
10:30-11:30 Pobyt venku
11:30-12:00 Oběd
12:00-12:30 Pohádka
12:30-14:30 Odpočinkové a relaxační hry (spánek)
14:30-15:00 Odpolední svačinka
15:00-15:30 Odpolední aktivity
15:30-17:30 Volné hry, odchod domů

Odchody domů ( po domluvě jde kdykoliv během dne):
Dopolední program – 12:00 – 13:00
Odpolední program – 15:30 – 17:30
dětským jeslím HájeAdaptační program
Vstup do mateřské školky, je velkým okamžikem jak v životě dítěte, tak i rodiče. Aby jeho vstup k nám do školky byl co nejjednodušší a nejpozitivnější, je dobré se na tento okamžik, společně, dobře připravit. Povídejte si doma o tom, jak to ve školce vypadá, co se ve školce dělá, že bude ve školce jíst a spát, chodit na procházky nebo si hrát na zahradě. Některé děti potřebují vědět každý detail – kam si bude dávat své oblečení, kde jsou toalety a umyvadlo, kde má svou postýlku na spaní atd. Pokud na některou otázku neznáte odpověď, tak mu vysvětlete, že hned první den mu všechno paní učitelka ukáže. Ujistěte ho, že se vůbec není čeho bát, že tam bude mít další děti a samozřejmě paní učitelku, která mu se vším pomůže.
Ideální řešení je se přijít k nám do školky před nástupem podívat. Školku si projít, seznámit se s paní učitelkou a kamarády.

Bude príma, když z prvního dne ve školce, uděláte slavností den. Jestliže je to jen trochu možné, vyzvedněte ho třeba hned po obědě či po spaní a udělejte si pěkné odpoledne. Dáte mu tak najevo, že přestože začalo chodit do školky a trávíte spolu méně času, je pro vás důležité a vždy si na něj najdete čas.Samozřejmě ne vždy je možné to takto ideálně zařídit. Záleží na možnostech rodičů a dalších okolnostech. Přesto stojí zato ráno nespěchat a odpoledne či navečer jít s dítětem třeba na zmrzlinu a vyslechnout si, co ve školce zažilo.

Na všechny nové děti se moc těšíme a věříme, že na naší školku budou s láskou vzpomínat :-).
soukromých jeslí Praha 4Aktivity
Každé dítě musí začít rozvíjet svou osobnost v útlém věku, proto nabízíme paletu zájmových kroužků pro všestranný rozvoj dětí. V nabídce školky jsou rozmanité zájmové kroužky, přesný přehled aktuálních aktivit je vždy zveřejněn na začátku školního roku .
jesleStrava
Mezi další kvalitní služby, které bereme jako samozřejmost, patří i zdravá a vyvážená strava po celý den, jež je připravována speciálně pro děti předškolního věku. Obědy nám zajišťuje firma s akreditací od Ministerstva školství. V případě jakýchkoliv speciálních stravovacích návyků či alergií dítěte (např. lepek, laktóza, mléko, maso apod.), rádi zabezpečíme plně vyhovující stravovací režim. UMÍME NABÍDNOUT I BEZALERGENNÍ STRAVU!
Chytrá Sovička dětské jeslePitný režim
Dětem podáváme vodu, ovocné a bylinkové čaje, mléko, apod. Dětem nabízíme především neslazené nápoje. Děti mají nápoje k dispozici celý den.
 na Hájích Chytrá SovičkaNaše vize
Pojetí výuky ve školce Chytrá Sovička je jedinečné a zaměřené na individuální přístup k d ítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál, talent a nadání. Rozvoj intelektuálních a tvůrčích schopností každého dítěte již v útlém věku je pro dítě velice podstatné. Speciální výukový program byl vytvořen ve spolupráci s Dětskou Mensou ČR a zahrnuje také výuku anglického jazyka formou tří anglických dopoledních bloků.

Spolupráce s Mensou je využita při odpoledních Mensa klubech – Klubík Šikula , který probíhá dvakrát týdně . Děti jsou rozděleny do skupin dle věku a na každého učitele připadá 6 - 10 dětí. To umožňuje maximálně individuální přístup ke každému dítěti. Výuka probíhá zásadně přirozenou a zábavnou formou, děti si hrají a zároveň se učí, rozvíjí své vědomosti, umění i talent . Součástí je samozřejmě i adekvátní předškolní příprava spolu s výběrem vhodné základní školy.
Chytrá Sovička v Praze 4Bezpečenost
Školka je plně způsobilá pro pobyt dětí ve věkovém rozmezí od 18-ti měsíců do 7 let. Třídy jsou dostatečně velké, vybavené vhodnými hračkami pro všechny věkové kategorie. Pro pobyt venku využíváme zahradu s velkým pískovištěm a dostatkem vybavení pro různorodé činnosti dětí. Celá školka je vybavena hasicími přístroji, veškeré elektrické zásuvky jsou zabezpečené a rohy jsou opatřeny bezpečnostními kryty.