Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 3Písnička
Notička Emilka nám zpívá každý den,
nikdo se nenudí, každý je spokojen.
Notička Emilka nás všechny ráda má
a s její písničkou je školka zábavná.
Ať je léto nebo zima
s Emilkou je vždycky prima!

Vážení a milí rodiče, milé děti, vítejte na stránkách MŠ Písnička. Dveře máme otevřeny dokořán, nebojte se vstoupit.

* Již od roku 2010 let dáváme dětem to nejlepší a letos oslavíme jedenácté narozeniny!
* MŠ Písnička je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
* MŠ Písnička je jednotřídní škola rodinného typu v Praze 3 - Vinohrady, Lucemburská 43.

* Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost, individuální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí.
* Přijímáme děti od dvou let - ve třídě je maximálně 15 dětí, kterým se vždy věnují 2 kvalifikovaní, profesionální pedagogové a také chůva
* Program je přizpůsoben věku dětí i jejich možnostem - je velmi pestrý - v jeho duchu se věnujeme vzdělávání dětí a nenásilné výchově praktických dovedností pro každodenní život a pro bezproblémový přechod do ZŠ.
* Program odpovídá kritériím Rámcově vzdělávacího programu MŠMT, z něho vychází Školní vzdělávací program MŠ Písnička - S notičkou Emilkou po celý rok, který vede děti k osvojení hygienických, kulturních a společenských návyků, k získání poznatků, zkušeností, prožitků, k posílení vůle, k seberealizaci, sebevědomí, vytrvalosti při činnostech, k respektování pravidel společenského soužití.
* Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké činnosti, návštěvy divadelních představení pro děti, solné jeskyně a v rámci enviromentální výchovy zábavné výukové programy a workshopy.
* MŠ Písnička je zapojena do několika projektů - Celé Česko čte dětem, Dětský úsměv, Prima vizus a spolupracuje s logopedem.
* Jsme tu pro vás od pondělí do pátku, od 7.30 do 16.30 hod., celý rok.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás a vaše děti!

Od 1. září 2014 je naše školka zařazena do Rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Školní vzdělávací program a Školní řád MŠ Písnička jsou k nahlédnutí v prostorách školky.

MŠ Písnička je spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Šablony II.
PísničkaKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Lucemburská 43
Praha 3 - Žižkov

od pondělí do pátku, od 7.30 do 16:30 hod.

Písnička dětskými jeslemiDenní program
07.30 – 08.30
Příchod do školky, volné hraní podle zájmů a přání dětí.

08.30 – 09.00
Malá ranní rozcvička a komunitní kroužek - vítáme nový den, Povídáme si o všem, co nás zajímá (téma dne).

09.00 – 09.30
Dopolední svačinka.

09.30 – 10.15

Dopolední program dle tématu měsíce; povídáme si, vyprávíme pohádky a zážitky, a tak zdokonalujeme naše vyjadřovací schopnosti, vyrábíme, zpíváme, cvičíme (o všech aktivitách průběžně informujeme rodiče).

10.15– 12.15
Pobyt dětí venku – je spojen s pozorováním přírody, pohybovými aktivitami a hrami. Zároveň se děti naučí i něco praktického a hlavně důležitého - jak se správně přechází ulice, co nám říká semafor, jak se chovat na hřišti …

12.15 – 12.45
Oběd – děti společně s paní učitelkou přichystají talířky a příbor.

12.45 – 13.00

Příprava na odpolední odpočinek - před ním si vyčistíme zoubky (jsme zapojeni do projektu Dětský úsměv) a převlékneme se do pyžámka, které nám maminka připravila
Děti, které odchází ze školky po obědě, se připraví na odchod domů.

13.00 – 14.30
A bude se odpočívat. Před tím si ještě poslechneme pohádku.

14.30 – 15.00
Odpolední svačinka.

15.00 – 16.30
Odpolední program - povíme si, jak se nám líbil celý den, co byl nejhezčí zážitek, něco si nakreslíme nebo si budeme „jenom“ hrát (zájmové činnosti a hry dle vlastní volby a přání dětí) a společně číst pohádky; rozcházení dětí domů.

Příchody dětí nejsou nijak ohraničeny, ale budeme rádi, přivedete-li vaše dítě do 8.30 hod., protože od 8.30 hod. už probíhá pravidelný školkový program a pozdním příchodem dětí je jeho chod narušen, děkujeme.
jesličky ŽižkovAktivity v týdnu MŠ Písnička
Pravidelnou součástí programu pro děti ve školce jsou výtvarné, pohybové, pěvecké aktivity a návštěva solné jeskyně. Každý den se děti věnují jedné z těchto aktivit více v hlavní části dopoledního programu:

V rámci výtvarné výchovy nabízíme dětem možnost rozvíjet svojí fantazii a zručnost ve výtvarné dílně. Děti budou malovat barvami, lepit koláže z různých papírů, látek, přírodnin a dalších materiálů. Pro děti je to příležitost rozvíjet jak svou kreativitu, tak také zručnost a trpělivost. Nejdůležitější pro nás všechny ale bude radost z tvorby i z vlastního uměleckého dílka, které si odnese ze školky domů. Činnosti jsou vždy přizpůsobeny různému věku dětí. Pro menší děti jsou připravené jednoduché hravé úkoly.

A teď něco pro zdraví. Každou středu dopoledne chodíme s dětmi do solné jeskyně a využíváme její blahodárné účinky, které příznivě ovlivňují náladu, energii, obranyschopnost a zdraví člověka, a to již po jedné návštěvě - účinky jedné návštěvy lze přirovnat až ke třídennímu pobytu u moře. A děti si rády hrají v "solném pískovišti" :-).

Zpíváme každý den! Proto se naše školka jmenuje Písnička :-). Zábavnou, nenásilnou formou se děti učí za doprovodu kytary či kláves písničky pro nejmenší, ale i písničky nové - od nejlepších autorů písniček pro děti, jako jsou pánové Svěrák, Uhlíř, Skoumal, Nohavica, J.S. Lenk a další. Písničky nejenom posloucháme, ale samozřejmě i zpíváme! Velmi oblíbené jsou písničky s pohybem a procvičování mluvidel. Děti se naučí doprovázet zpěv hraním na různé rytmické nástroje, vše je přizpůsobeno jejich věku a schopnostem. Našim přáním a cílem je rozvíjet dětskou hudební fantazii a rytmické cítění a zároveň zahodit ostych a nebát se zazpívat si nejen v kroužku svých kamarádů, ale i sólově.

V rámci pohybových aktivit se věnujeme nejen cvičení, ale i tanečkům, vše formou hry a zábavy. Do pohybové výchovy jsou zahrnuty prvky jógy, cvičení s míči a dalšími pomůckami a zábavné pohybové hry, vše pro správný rozvoj dítěte, jeho motoriku i rytmické cítění.

Jednou měsíčně navštěvuje naši školku Divadélko Koloběžka s krásnými pohádkami a písničkami, navštěvujeme loutková představení v Informačním centru Prahy 3.

Pro děti dále zprostředkováváme zábavné environmentální programy, které vede Mgr. Petr Dolenský (AMPI) a jeho kolegové.

Dále spolupracujeme se agenturou Berukroužy.cz, která pro nás připravuje originální workshopy (Malý kutil, Malý Kuchtík, Moje zvířátko, Keramika apod.) a Projektové dny na dané téma., které odpovídá záměrům TVP školky.

Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontóze.
Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontózy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Lektorka používá pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

V šesti lekcích, které jsou rozloženy do průběhu celého školního roku a které vede vyškolená lektorka, se děti naučí pečovat o své zoubky a ústní dutinu. Děti také zdarma obdrží kvalitní zubní kartáček s krytkou a pracovní sešit s barevnými ilustracemi Miloše Nesvadby.

Cena divadelních představení, enviromentálních programů, workshopů, Projektových dnů a lekcí projektu Dětský úsměv je již zahrnuta v základní platbě školkovného.
soukromých jeslí Praha 3Strava a pitný režim
Milí rodiče,
víme, jak je důležité, aby se Vaše ratolest dobře stravovala a zároveň víme, že každé dítě má k jídlu zcela jiný přístup. V naší školce budeme i v tomto směru ke každému malému strávníkovi přistupovat individuálně, ale vždy dohlédneme na to, aby se každé dostatečně najedlo.

Vyjdeme vstříc i těm, kteří jsou zvyklí na „svoji“ stravu nebo mají z jakéhokoliv důvodu individuální dietu. Proto jim maminky mohou připravit vlastní jídlo s sebou a my už zajistíme jeho správnou teplotu na talířku.
Jinak samozřejmě nabízíme zajištění obědů (polévka a hlavní jídlo) i svačinek našim prostřednictvím.

Od 1.6.2020 odebíráme stravu od osvědčené společnosti ERTUS - školní jídelny, spol.s r.o.

Jídelníček je vyvěšen v prostorách školky i na webových stránkách školky, abyste případně mohli stravovaní vašeho potomka vhodně doplňovat.

V naší školce je důsledně dodržován pitný režim. Děti mají možnost se po celou dobu pobytu ve Školce Písnička kdykoli napít, popř. si nosit vlastní nápoje, na které jsou zvyklé. Ve Školce Písnička jsou k dispozici ovocné čaje, šťávy a pitná voda.

Cena za stravné na celý den: 54,- Kč (dopolední svačina, oběd - polévka a hlavní jídlo a odpolední svačina).
Děti, které odcházejí domů po obědě, dostanou odpolední svačinu s sebou.
jeslePersonál
Na přátelské a rodinné atmosféře v naší školce se podílejí:

* Mgr. Jarmila Kaucká, ředitelka MŠ (absolventka Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, obor hudební výchova a ruský jazyk, Střední pedagogická škola Maja, obor předškolní výchova a vzdělávání)

* Drahomíra Jurisová, pedagog, obor předškolní výchova a vzdělávání

* Adéla Kolmanová, chůva

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás a vaše děti!