Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5Bedrníček
Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Bedrníček a jsem skřítek z nedalekého lesa. Dostal jsem na starost celé toto dětské centrum, nabízející péči o dítě od 6 měsíců do 7 let. Pro děti od 6 měsíců do 2 let zde mám JESLIČKY, pro děti od 2 do 3 let nabízím MINIŠKOLKU a pro ty starší, tedy od 3 do 7 let doporučuji ŠKOLKU. Zajišťuji také kroužky pro děti, příměstské tábory a spoustu služeb navíc, jak pro děti, tak i pro rodiče. Všichni jste u nás vítáni!

Abych pravdu řekl, jsme tak trochu „netradiční“ dětské centrum, kde naleznete příjemnou rodinou atmosféru v menším kolektivu. Tety k dětem přistupují individuálně a snaží se je přirozeně začlenit do kolektivu. Je nám všem velmi blízká komunikace s rodiči a zapojujeme je co nejvíce do týmu.
BedrníčekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Bedrnova 251/12
Praha 5 - Motol

od 7:30h do 17:30h.

Facebook
Bedrníček jesličkyDenní program
7:30 otevírací doba centra, příchod dětí, snídaně
7:45 volná hra dětí
8:30 dopolední svačina
9:00 dopolední činnosti – střídání výtvarných, rozumových, pracovních, hudebních a

• pohybových činností rozvíjející jemnou i hrubou motoriku, logické myšlení, paměť,
• estetické a hudební cítění

10:00 pobyt venku, na terase nebo na zahrádce
11:00 převlékání, hygienické návyky před obědem
11:30 oběd
12:00 čtení pohádky, spánek
14:30 odpolední svačina
15:00 volná hra dětí nebo možnost účasti na kroužku
16:00 volná hra dětí, při pěkném počasí pobyt venku na terase nebo na zahrádce
17:00 druhá odpolední svačina
17:30 konec provozní doby
dětských jeslích MotolProč my
• klidné prostředí v okolí centra se spoustou zeleně
• 3 hřiště v okolí, na které můžeme s dětmi chodit
• příjemná atmosféra rodinného typu
• jesle i mateřská školka mají krásné a světlé prostory
• široká nabídka zajímavých kroužků pro děti
• mnoho akcí pro děti – soutěže, sportovní hry, výlety, exkurze, divadélka…
• častý pobyt na zahrádce, terase či na procházkách
• možnost parkování před centrem
• dobrá dostupnost MHD
soukromými jeslemi Praha 5V čem se lišíme?
• jesličky – mnoho výtvarných, hudebních i rozumových činností během denního programu
• miniškola s nádechem „Začít spolu“ – příprava na školku
• školka v duchu „Začít spolu“ – pedagog jako průvodce vzdělávací cestou dětí
• logopedická prevence – v ceně školkovného
• plno relaxačních aktivit – dechová cvičení, masáže, aromaterapie, zpívání manter, malování mandal…
• individuální přístup ke každému dítku díky menšímu počtu dětí ve skupině
• velká spolupráce s rodiči – důležitá neustálá komunikace (dítě – rodič – pedagog)
• důraz na zdravý životní styl, sportovní aktivity a zdravé a vyvážené stravování
• pěstování bylinek a zeleniny s dětmi na naší zahrádce
• nabídka individuálních jógových terapií pro děti
• bohatá nabídka akcí pro rodiče s dětmi
• cvičení pro maminky – čakra jóga a vinyasa jóga
jesleKroužky
• Golf (3-7let) – pro děti navštěvující dětské centrum
• Logopedická prevence a předškolní příprava (5-7let)– pro děti navštěvující dětské centrum
• Logopedická prevence a předškolní příprava (3-4roky)– pro děti navštěvující dětské centrum
• Keramika (3-7let)
• Hudebně pohybový kroužek (2,5-4roky)
• Hudebně pohybový kroužek (4-7let)
• Jóga, muzikohrátky a zpívání manter pro nejmenší (2.5-4roky)
• Jóga, muzikohrátky a zpívání manter pro předškoláky (4-7let)
• Anglický jazyk – pouze pro děti navštěvující dětské centrum

Každý z těchto kroužků je originální, plný zajímavých a kreativních nápadů.
Bedrníček soukromých jeslíPROČ „ZAČÍT SPOLU“?
Díky malému kolektivu známe velmi dobře každé dítko a svobodně ho necháváme rozvíjet se dle jeho tempa a zájmu.

Někdy je velmi těžké některé děti zaujmout a spoustu z nich má problém plnit zadaný úkol. Stále jsme přemýšlely, jak na ně a napadlo nás připravit jim více aktivit k tématu, kdy si mohou děti zvolit jen nějaké z nich nebo všechny, podle zájmu… A najednou se začali zapojovat i ti „bojkotáři“ a nám to přišlo naprosto úžasné… Začaly jsme více zkoumat koncept alternativního směru „Začít spolu“ a už jsem se z něj nevynořily. Tato metoda klade důraz na svobodu, individuální rozvoj a svébytnost, což samozřejmě nevylučuje dodržovat jasná pravidla chování a respektovat je.

Děti touží poznávat svět a učit se vlastní činností. Učení je přirozenou součástí jejich života…Centra aktivit velmi propojujeme s jógou, muzikoterapií, aromaterapií, zpíváním manter a malováním mandal… Toto vše pomáhám dětem vracet se do středové osy a harmonizovat je.
Během všech činností je vyučující součástí týmu a v roli průvodce dětí na jejich vzdělávací cestě.
 v Motole BedrníčekDále nabízíme - muzikoterapii
PROČ MUZIKOTERAPIE?
Muzikoterapie je velký dar a pomáhá nám naleznout vnitřní klid. Poslední dobou přibývá hodně neklidných a vychýlených dětí, které potřebují uzemnit. Je na to spoustu triků. Každé dítě v našem centru má svůj šamanský buben a užívá si jeho energii. Zakládáme si tu na harmonizaci už od začátku a k tomu přispívá zpívání manter, které máme nejraději v přírodě právě s šamanskými bubny. Děti si pak mantry zpívají i doma při hraní, ve vaně, či usínání… Jsou to jednoduché texty, u kterých není potřeba dlouho přemýšlet nad slovy… Je to jedna z nejúčinnějších terapeutických metod. Naleznete u nás ale i další nástroje jako jsou různé dešťové hole, dešťový sloup, zvonkohra, tibetská miska, sundrum, didgeridoo, djembe a chrastidla.