Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5Magic Rainbow
Soukromá jazyková školka Magic Rainbow Preschool přijímá děti ve věku 2-6 let, aby se vzdělávaly v anglicky mluvícím prostředí.

Magic Rainbow Preschool školka se nachází v krásné a klidné lokalitě Prahy 5 – Cibulka. Školka je obklopena velkou zahradou, která je přizpůsobena potřebám dětí při jejich pobytu venku.

Veškerá výuka probíhá v anglickém jazyce, což umožňuje dětem osvojení tohoto jazyka přirozenou a spontánní cestou. Školka má třídy s nízkým počtem žáků. V každé třídě se dětem věnují dva pedagogové, převážně rodilí mluvčí, kteří mají již dřívější zkušenost s výukou předškolních dětiček. Díky nízkému počtu dětí na učitele je možné se každému dítěti věnovat individuálně a přizpůsobit mu výuku tak, aby dítě do školky chodilo šťastné a s radostí.
Magic RainbowKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Karenova 14
Praha 5 - Košíře

2-6 let

Facebook
Magic Rainbow jesličkyRozvrh dne
7.30 – 8.45 Příchod dětí, volná hra, úklid
8.45 – 9.10 Svačina
9.10 – 9.30 Ranní kroužek
9.30 – 10.20 Jazykový program
10.20 – 11.00 Knihy, pohybová a hudební průprava
11.00 – 12.00 Pobyt venku
12.00 – 12.30 Oběd
12.30 – 13.00 Volná hra a odchod domů
13.00 – 14.30 Polední klid/spánek
14.30 – 15.00 Svačina
15.00 – 16.00 Odpolední program
16.00 – 17.30 Volná hra, pobyt na zahradě, odchod domů nebo zájmové kroužky

Uvedený rozvrh je pouze rámcový a může se lišit v jednotlivých třídách. Zohledněn je věk a individuální potřeby dětí.
soukromých jeslí KošířeFilozofie naší školky
V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 14-16 dětí na 2 pedagogy. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí školní docházku.

Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.
dětským jeslím Praha 5Učební témata
Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázků, písniček, her, divadla, cestováním… Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.
jesleStravování
V naší školce Magic Rainbow Preschool je strava zajištěna skrze cateringovou společnost Ekolandia, od které jídlo odebíráme. Strava splňuje všechny potravinářské a hygienické předpisy a je vařena tak, aby pokryla všechny potřeby dětí. Pitný režim si zajišťuje školka sama, takže není nutné dávat dětem vlastní pití nebo jídlo. Cena stravného je 178,-Kč/den.

Cena stravování není zahrnuta v ceně školného a je placena měsíčně.

Při absenci jsme schopni stravné vrátit, ale pouze za předpokladu, že je dítě řádně omluveno nejpozději den dopředu. Musíme o absenci informovat cateringovou společnost, která všechny údaje o počtu jídel potřebuje min. 24 hodin dopředu.