Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 5MAM Prostor
Vítejte v našich 4 dětských skupinách MAM Prostor, které provozuje Spolek MAM Prostor na Praze 5 – Malvazinkách.

Od května 2017 jsme začali provozovat první dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Protože zájem o naše služby neustále narůstal a kapacita třídy již nestačila, v únoru 2022 jsme navýšili kapacitu o další 3 dětské skupiny po šesti dětech.

Tímpádem se k dnešnímu dni můžeme postarat celkem o 30 dětí v malých skupinkách ve věku od 1 roku do 5 let. Skupinky jsou věkově smíšené, což pomáhá dětem inspirovat se od sebe navzájem, učit se respektu k druhým a vzájemné pomoci.

Při naší péči klademe důraz na to, aby dítě bylo nezávislé, sebevědomé, tvořivé, aktivní, svobodné, zodpovědné, empatické, tolerantní, schopné se samostatně rozhodovat a zvládat sebeobsluhu přiměřeně svému věku. Naším cílem je připravovat zážitkový program, který vychází maximálně vstříc individuálním potřebám dětí. Dětem zajišťujeme všestranný rozvoj a rodičům pomáháme zvládnout práci a rodinu.
MAM ProstorKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
U Teplárny 3
Praha 5 - Košíře

Pondělí – pátek 8 - 17 hod.

Facebook
Instagram
MAM Prostor dětskými jeslemiDenní program
8.00 – 8.30 Příchod dětí do školky
8.00 – 9.00 výtvarná a výchovná činnost
9.00 – 9.30 ranní kruh, rozcvička, hudební výchova, povídání s dětmi
9.30 – 10.00 svačina
10.00 – 11.30 pobyt venku nebo pohybové cvičení
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 12.30 odchod dopolední skupiny
12.30 spánek / odpolední klid
14.30 odpolední svačina
15.00 pobyt venku nebo odpolední program
17.00 ukončení denního provozu
dětských jeslích KošířeVzdělávací program
Hra a napodobování je hlavním výchovným prostředkem. U dětí mladších 2 let se primárně soustředíme na poskytování podnětů pro smyslové zkoumání prostředí, manipulaci s hračkami, předměty. Pomáháme jim ve vytváření návyků, rozvíjení pohybu (např. lezení, chůze, koulení míče) a orientaci v prostředí. Děti jsou také vyzývány např. k hlasovým a mluvním projevům pomocí říkanek, písniček doprovázených pohybem. U dětí starších 3 let se soustředíme hlavně na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči a samoobsluze, respektu k mladším dětem, ohleduplnosti, vzájemné pomoci.

Praktický život: Péče o sebe sama, příprava jídla, péče o okolí, péče o rostliny a zvířata. Smyslová výchova: Poznávání se zapojením všech smyslů. Rozvoj a tříbení smyslů pomocí Montessori didaktického materiálu.Jazyková výchova – rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností, zrakové a sluchové rozlišování, příprava na čtení a psaní, grafomotorika. Matematická výchova: Rozvoj matematické mysli. Poznávání světa: Aktivity, které seznamují dítě s přírodními zákonitostmi, poznáváním místa, kde žijeme a jeho kultury a tradic, environmentální výchova atd. Umění: Hudební, dramatické a výtvarné aktivity jsou v denní nabídce. Pohybová výchova: Klademe důraz na dostatek volného pohybu venku, a využíváme prvky z pedagogiky lesních školek.
soukromých jeslí Praha 5Prostory
Prostory
• Klidné a bezpečné prostřední rodinné vily u lesa s vlastní zahradou a herními prvky.
• Nízká automobilová doprava díky umístění na konci ulice
• Parkování na modrých zónách nebo 500 m vzdálené bílé zóně.
• 1 třída s kapacitou 12 dětí
• 3 třídy s kapacitou po 6-ti dětech
• Třídy jsou plně vybaveny herními a didaktickými prvky, stolečky pro práci i jídlo, postýlkami na odpočinek. Přebalovací pult a zajištění hygieny je základ.
jesleOstatní informace
Proč právě naše dětské skupiny?
• Cenově dostupné pro každého rodiče díky financování ze státního rozpočtu.
• Malý kolektiv dětí ve třídách nám umožňuje maximálně soustředit pozornost na individuální
potřeby dítěte.
• Na 1 chůvu připadá péče maximálně o 6 dětí.
• Naše chůvy jsou řádně kvalifikované a neustále rozšiřují své vzdělání.
• Máme vypracovaný a léty prověřený adaptační plán dětí zaměřený na zvládání separační
úzkosti.
• Průběžně sledujeme vývoj dětí, jejich zdravotní a psychický stav a ten pravidelně
konzultujeme s rodiči.
• Nástup možný během celého roku včetně školních prázdnin.
• Flexibilnost docházky již od 2 půldnů v týdnu.
• Otevřeno PO-PÁ: 8,00 – 17,00 h. včetně školních prázdnin.
• Možnost daňového zvýhodnění pro rodiče.
• Kvalitní dětská strava od certifikované firmy.