Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 8Heřmánek
Jesle Heřmánek jsou součástí celého vzdělávacího systému Heřmánek, do kterého patří také naše mateřská a základní škola. Často se stává, že rodiče přihlásí děti do jeslí a později do školky, a nebo projdou celým systémem, což je ideální.Celková filozofie jesliček Heřmánek je založena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Snažíme se toto prostředí vybudovat menším kolektivem dětí ve třídě a laskavým přístupem našich paní učitelek.

Jesle formálně organizuje Focus on Education (nikoli Základní a mateřská škola Heřmánek), současnou ředitelkou je Ing. Olga Cajchanová. Podle dohody mezi organizacemi však školka pro jesle zajišťuje administrativní a přihlašovací činnost, kterou zajišťuje Mgr. Lucie Jeřábková, a také je metodicky řídí ředitelka školy a školky Mgr. Miroslava Adamcová, čímž je zajištěna návaznost celého systému.
HeřmánekKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Kobylisy

od 07:00 - 18:00 hod.

Heřmánek dětských jeslíchDenní program
7.00 - 8.30 Příchod dětí do jeslí, Volná hra + centra aktivit (skládačky, modelína, knížky, Montessori pomůcky apod.)
8.30 - 9.00 Svačinka
9.00 - 9.40 Kruh přátelství (povídání, zpívání, říkadla s pohybem)Hlavní program (výtvarná činnost, hry, výuka s využitím interaktivních pomůcek...)
9.40 - 11.00 Oblékání na vycházku, vycházka
11.00 - 11.15 Převlékání z vycházky, příprava na oběd
11.15 - 11.45 Oběd
11.45 - 12.15 Mytí, čištění zubů, příprava na odpočinek
12.15 - 14.00 Čtení pohádky, spánek
14.00 - 14.30 Postupné probouzení se, oblékání, svačinka
14.30 - 16:00 Volná hra + centra aktivit, vyzvedávání dětí
16:00 - 18:00 Odpolední program v nadstandardním režimu
Odchod dětí z jeslí je možný také po obědě, tj. po 11.45 hod.

Předávání dětí do jesliček probíhá tak, že děti v šatně převléknete a přezujete a se svačinou je odvedete ke dveřím třídy, kde je předáte učitelce.

Nadstandardní provoz
V době mezi 16:00 až 18:00 nabízíme nadstandardní odpolední hlídání ve vlastním finančním režimu.
soukromými jeslemi KobylisyProč zvolit nás
Jesle Heřmánek nabízí prostředí, které si klade za cíl co nejvíce se přiblížit domácímu prostředí, a dál tak poskytnout Vašim dětem spokojený život. Cílem jeslí Heřmánek je, aby se Vaše děti u nás cítily přijaté, milované a jisté. Děti se mohou za rok naučit mnoho věcí, naším cílem v jeslích Heřmánek je nabízet jim věci,které je v tomto věku opravdu oslovuji. Jesle Heřmánek povedou Vaše děti v rozvoji vlastní sebeobsluhy a sociální obsluhy. V jeslích Heřmánek se zvýší sociální komunikace Vašich dětí s ostatními dětmi.
dětské jesle Praha 8Co dítě sebou potřebuje
Prosíme, připravte si tyto věci, které přinesete do jeslí první den nebo ještě dříve:

- domácí obuv (zdravotně kvalitní, pohodlná, NE s černou podrážkou)
- ručníček
- pleny, ubrousky (hygienické ubrousky)
- kartáček, pasta, kelímek
- deka a polštářek s povlečením (speciální prostěradlo bude přidělěno)
- ve školce je zajištěn pitný režim, ale je lepší, když na svačinky si přinese dítě pití vlastní
- uzavíratelnou krabičku na vlastní svačinky, podepsanou a nejlépe takovou, aby si ji dítě poznalo
- náhradní oblečení, venkovní oblečení, pyžamko, pláštěnka, holínky
- do školky si může Vaše dítě přinést hračku či hračku na spaní, oblíbenou knihu a cokoliv, co mu aklimatizaci zjednoduší

Budeme Vás žádat 2 x ročně (při plné docházce) o přinesení balíku papírových kapesníků nebo navlhčených ubrousků. Pokud nám s tím pomůžete, je pro nás pak obsluha Vašich dětí snadnější.
jesleOstatní informace
Kriteria přijetí dítěte
Podmínkou pro přijetí dítěte je ve větší či menší míře samostatnost - schopnost setrvat v jiném prostředí bez rodinného příslušníka po určitou dobu, dobrý zdravotní stav a doporučení lékaře.

Umístění dítetě do třídy
Důležité je také vzájemné sladění dětí v rámci skupiny jeslí, proto někdy může jednorázově dojít k přesunu dítěte do jiné třídy (především v prvních týdnech docházky po diagnostice jednotlivce a skupiny), kde pro něj bude vytvořené lepší aklimatizační prostředí. Chceme pro každé dítě, aby se v třídním kolektivu cítilo co nejlépe.

Příprava dítěte na pobyt v jeslích
Některé z Vás čeká první den Vašeho dítěte v jeslích.Prosíme, promluvte o tom s dítětem, ukažte mu jesle a mluvte s ním o jeslích častěji.

Aklimatizace dítěte v jeslích
Pro začátek docházky dítěte do jeslí doporučujeme - Nechte si prosím první den či první týden v jeslích klidnější režim. Pokud nastupujete do zaměstnání, pokud možno nespojujte Váš nástup do zaměstnání a vstup Vašeho dítěte do jeslí. Doporučujeme nechat si vstup do zaměstnání o měsíc později. Pokud to nejde jinak zařídit, prosíme Vás vyčleňte na to alespoň týden.