Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha západSmart Kids Velké Přílepy
Smart Kids je jazykové bilingvní předškolní zařízení. Filosofií SmartKids "chytrá školka" a "chytré jesle" je rodinné a přátelské prostředí s jedinečným individuálním proklientským přístupem.

Máme pochopení pro originalitu každého z našich dětí a snažíme se věnovat všem dětem co nejlepší péči a přístup.

Respektujeme přání a potřeby každého dítěte, našim cílem je, aby byly děti spokojené a šťastné.
Smart Kids Velké Přílepy soukromé jesleDenní režim
07:00 - 08:30
Příchod do školky, volná hra

08:30 - 08:45
Hygiena před svačinou, svačina

08:45 - 09:00
Ranní kroužek a písničky při kytaře

09:00 - 09:45
Výchovně vzdělávací činnost, hry, tvůrčí činnost

09:45 - 10:45
Příprava a pobyt venku

10:45 - 11:15
Klidová činnost, čteme pohádku

11:15 - 11:45
Hygiena před oběděm, oběd

12:00 - 12:30
Čištění zoubků, příprava k odpočinku

12:15 - 12:30
Vyzvedávání dopoledních dětí

12:30 - 14:30
Čtení pohádek, odpočinek / spánek

14:30 - 15:00
Hygiena před svačinou, svačina

15:00 - 17:00
Odpolední kroužky / pobyt venku / volná hra / hry řízené pedagogem
dětským jeslím Proč jsou u nás děti spokojené?
• individuální přístup a péče
• bilingvní česko-anglické vzdělávání
• rodinné a klidné prostředí
• zahrada a bezpečné prostředí
• přijímáme děti od 2 do 6 let
• malý kolektiv dětí ve třídě
• výuka cizích jazyků
• hra na hudební nástroje
• výtvarné a kreativní činnosti
• pohybové aktivity: sportovní klub, jóga
• zdravé stravování
• staráme se o životní prostředí
• kroužek keramiky
• předškolní příprava a vzdělávání
• oslavy narozenin, karneval, den Sv. Patrika
• návštěvy divadel, programy ,,Péče o zdraví,,
• pečení a vaření s dětmi
• fotografování
dětskými jeslemi Praha západČesko-anglická výuka
S dětmi každý den pracují anglicky mluvící učitelky a česky mluvící učitelka. Snažíme se, aby si děti osvojily zábavnou formou základní fráze z anglického jazyka. Využíváme k tomu běžné denní činnosti - při servírování svačinek, oblékání a nejvíce během hry.

Chceme, aby si děti osvojily jazyk formou prožitku a dokázaly přirozeně a spontánně reagovat. Každé ráno společně zpíváme za doprovodu hudebních nástrojů české a anglické písničky..
jeslePředškoláci
Předškolákům věnujeme intenzivní přípravu do školy, pracujeme s pracovními, listy které jsou zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti.

Každé pondělí pracuje s předškolními dětmi česky mluvící pedagog.

Zaměřujeme se na všeobecné základní znalosti - pojmenování tvarů, orientace v prostoru, znalost dnů v týdnu, barvy, sluchové vnímání, rozvoj jemné motoriky a správné držení tužky.