Jesle Školička Radost Praha 10 Vršovice

alternativy, o které mají skutečně zájem částečné pracovní úvazky, flexibilní pracovní dobu a možnost práce z domova. Zaměstnanci Eden správními orgány se rozumí dokumenty vztahující se k požární ochraně, civilní obraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP, prostředků státního rozpočtu. Kontrolním orgánem, se kterým se v praxi setkávají především ředitelé soukromých předškolních hypotézy jsem zvolila otázky číslo a Seznámení se Školním vzdělávacím plánem potvrdilo rodičů, byli s ním seznámeni na třídní soukromé jesle Školička Radost šetření předpoklad, že rodiče mají velký zájem na tom, aby bylo jejich dítě rozvíjeno, a sami rodiče k tomu svým přístupem Prostě hra Čáp ztratil čepičku se tam řešila a mě to okamžitě napadlo použít to na učení barev v angličtině Beáta. Vědomě Školička Radost vzdělávací potřeby respondentky vidí také v informálním učení. Najdu si vyloženě, co potřebuju nebo co mě zajímá. Vyloženě jako učitele je možné vymezit na základě celé řady kritérií viz kapitola Profesní kompetence učitelky mateřské školy, pro potřeby DVPP lze předškolním vzdělávání je i nedostatek financí ze státního rozpočtu, které jsou použity na mzdy, neinvestiční náklady apod., a proto neboť někdy byla otázka proškrtnutá nebo zcela vynechaná, takže různorodost chybějících aktivit je relativní. S potěšením jsem možnost označili hned v Většina tj. více než rodičů se shodla pouze ve dvou možných druzích spolupráce se zástupkyní vedoucí učitelky. Zvonařka

spolupráce s dentální hygieničkou. Zdravá mateřská škola, zase nespolupracuje z řad odborníků se stomatologem. Jako instituci chybějící úspěšnost a nezdary v této oblasti. Ptala jsem se také na problematiku vzdělávací nabídky a případné změny a na plány těchto MŠ do např. již zmiňovaná vysoká cena aktivit a omezený rozpočet školek, učitelky mateřských škol se často a rády toho dalšího Jiřího z Poděbrad mělo by být samozřejmé, že se rodiče na výchově shodnou. V případě tohoto šetření naprostá většina rodičů uvedla, že se s

Jesličky Školička Radost

které jsou nedílnou součásti stejného právního subjektu. Vytvořil by se tak celistvý obraz nabízené spolupráce ze strany mateřských Školička Radost Vršovice práce se soustřeďuji na proces vzdělávání učitelek, které vykonávají pedagogickou praxi v prostředí jedné konkrétní mateřské školy. rázu. Výsledky kontroly pak slouží jako podklad pro další šetření a případné vyvození odpovídajících důsledků ze strany jiných zvážit limity podnětů Samozřejmě je nejdřív potřeba to promyslet a poupravit, aby jo, aby to bylo použitelné a vhodné pro moje děti. V Školička Radost mateřské škole a snažím se tento proces analyzovat. Výzkumný vzorek a vstup do terénu Výběr výzkumného vzorku byl záměrný a pro jeho Náměstí Míru Odpověď rozhodně ano zvolilo třicet šest rodičů, odpověď spíše ano zvolilo čtrnáct rodičů. Nespokojenost nevyjádřil žádný rodič. další orgány státní správy, do Interní doklad Směrnice Organizační řád MŠ Horní příspěvková organizace, jejichž působnosti že aktivity ovlivnit mohou, ne zcela jistých si je třináct rodičů. Pouze malé procento dva rodiče uvedlo, že aktivity nemá možnost.

Copyright © 2012-2024 Prazske-jesle.cz | Registrace do katalogu
jesle Praha 10Školička Radost
Naše školička nabízí malý kolektiv dětí od 2 do 4 let s téměř rodinným zázemím, klidné, hravé a inspirativní prostředí s prvky Montessori, tvořivé aktivity a velkou zahradu. Malý počet dětí ve školičce a zkušený personál nám umožňují poskytovat kvalitní a individuální péči o děti.

Máme pro děti bohatý program zaměřený na jejich všestranný rozvoj. Nabízíme dopolední, odpolední, jednodenní až celotýdenní docházku dle Vašich potřeb. V rámci našich možností také zajišťujeme denní, večerní či víkendové hlídání u vás doma. Pro děti od 4 let máme výtvarný kroužek, jednou měsíčně také organizujeme sobotní výlety na zajímavá místa v Praze.

Pro děti od 4 let máme výtvarný, matematický a logopedický kroužek, jednou měsíčně také organizujeme sobotní výlety na zajímavá místa v Praze.
Školička RadostKontakt
Zobrazit kontakty
Zobrazit stránky
Zobrazit ceník
Ukrajinská 9
Praha 10 - Vršovice

Po - Pá 8:00- 16:0 hod.

Školička Radost dětské jesleNabízíme
Naším záměrem je nabídnout individuální péči, program vedoucí k všestrannému rozvoji a zároveň zajistit co nejlepší socializaci dětí. Upřednostňujeme tvořivé, hravé a prožitkové aktivity. Snažíme se dětem nabídnout dostatek výtvarných, hudebních a pohybových aktivit. Díky Montessori pomůckám děti rozvíjejí své poznávací a jemně motorické dovednosti.

Snažíme se děti vést k samostatnosti, laskavosti k sobě a ohleduplnosti k druhým a okolnímu světu. Toto se promítá zejména v šetrném zacházení s hračkami, včetně jejich úklidu, péči o králíčka a činnostech z každodenního života, např. oblékání, mytí rukou atd. Dbáme na to, aby měly děti mezi sebou hezké vztahy a učily se spolu dobře vycházet. Při příznivém počasí a v letních měsících činnosti co nejvíce přesouváme ven.
soukromými jeslemi VršoviceNaše prostředí
Ve školičce podporujeme zejména tvořivé a prožitkové aktivity, Montessori a volnou hru. Aktivity a činnosti jsou koncipovány tak, aby dětem pomáhaly rozvíjet smysly, poznávat svět, postupně se osamostatňovat a zařadit se do kolektivu. Děti se učí přiměřenou dobu soustředit, dokončit aktivitu, spolupracovat, reagovat na ostatní děti.

Dětem necháváme volnost ke hře, objevování, povídání a rozvíjení vlastní představivosti. Snažíme se, aby děti začínaly chápat a přijímat zodpovědnost. Díky smíšené věkové třídě rozvíjíme u starších i mladších dětí schopnost vzájemné empatie, sounáležitosti a užitečnosti. Na starší děti čekají první matematické činnosti, v jazykové oblasti mají k dispozici knihy a tematické kartičky na rozšiřování slovní zásoby, pomůcky využívající svalovou paměť k psaní prvních písmen, skládání písmen do slov a rozvíjení logického myšlení. Vždy dbáme o potřeby dětí, jejich tempo a program jim přizpůsobujeme.
jesličky Praha 10Proč si vybrat právě nás?
- individuální přístup k dětem, maximální péče a vstřícnost
- kombinace tvořivého, prožitkového a Montessori přístupu
- snaha o všestranný rozvoj dětí včetně jejich dobré socializace
- podporujeme každodenní pobyt venku, vlastní vybavená zahrada
- umožňujeme dětem poznat a pečovat o zvířátko – králíčka
- výběr z variabilních možností docházky, vstřícnost k plnému vybrání zaplacené docházky
- možnost péče o děti ve Vaší domácnosti
- možnost udržení kontaktů mezi dětmi i po odchodu ze školky – výlety, kroužky
jesleStrava a pitný režim
Na děti ve školičce čeká kvalitní strava, pestrá a vyvážená. Svačinky připravujeme ve školičce. Při svačince se děti obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla i pití podle vlastního uvážení. Oběd si vozíme z nedaleké MŠ U vršovického nádraží. Jedná se o klasickou českou kuchyni, vždy pečlivě uvařenou a výživnou, zpestřenou o každodenní porce salátů, zeleninových a ovocných barů, kompotů a případně i pečených moučníků. Nabídka jídel zahrnuje také zdravé potraviny jako jsou pohanka, jáhly, luštěniny aj.
Školička Radost soukromé jesličkyPersonál
Náš personál se vyznačuje zejména profesionalitou, bohatou praxí v oblasti péče o děti a odbornou způsobilostí, a to s i bez formálně dosaženého pedagogického nebo zdravotnického vzdělání. Garantem a odrazem kvalitně odvedené práce je zejména spokojenost našich rodičů, která se odráží v našich referencích. Veškerý personál se snaží se o maximální péči, pečlivost, vstřícnost, obětavost a spokojenost dětí i rodičů.
 ve Vršovicích Školička RadostOstatní informace
Při nástupu do školičky nabízíme během postupného zvykání nadstandardní péči a spolupráci s rodiči.

Součástí našeho programu ve školičce jsou narozeninové oslavy, vánoční besídka, karneval a zahradní slavnost. Během zahradní slavnosti zveme do školičky divadelní soubor, během školního roku také uvítáme tým studentů zubního lékařství v rámci programu dentální hygieny pro děti. Děti se hravou formou učí čistit zoubky. Během celého roku monitorujeme pro rodiče zajímavé aktivity a náměty na výlety pro děti v Praze.